GRUPU DZĪVOKĻI

 
 Mērķi

  • Veicināt personu ar garīga rakstura traucējumiem rehabilitāciju, integrāciju sabiedrībā un darba tirgū.
  • Sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā personām ar garīgās attīstības traucējumiem.
  • Nodrošināt klientam sociālo pakalpojumu atbilstoši klienta individuālajām vajadzībām.

 Uzdevumi

  • Veicināt klientu patstāvīgas dzīves prasmju, iemaņu apgūšanu, attīstot normālas sociālās funkcionēšanas spējas.
  • Organizēt sociālo resursu sistēmu piesaisti klientu sociālo problēmu risināšanā, veicinot klientu integrāciju sabiedrībā.
  • Sniegt klientiem saprotamu informāciju par iespējām uzlabot savu sociālo situāciju, izglītojot par spēkā esošiem pastāvošajiem noteikumiem.
  • Meklēt risinājumus klientu nodarbinātības iespējām un pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanai. Sadarboties ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, sniegt priekšlikumus, piesaistīt nepieciešamos resursus ar mērķi uzlabot sniegtā pakalpojuma kvalitāti.

Darba laiks diennakti

Grupu dzīvokļu personām ar garīga rakstura traucējumiem vadītāja pieņemšanas laiks: katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 16.45

Adrese: Šaurā iela 26, Daugavpilī, Latvija, LV-5410

Tālruņi:
Vadītājs 654 42502,
Soc.rehabilitētājs  654 42513, 654-42303 (diennakts)

E-pasts: socd@socd.lv

Pēdējās izmaiņas veiktas: 19.04.2018 11:46