DIENAS APRŪPES CENTRS PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM

       

 Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem ir institūcija, kas dienas laikā nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīva laika pavadīšanas iespējas
 personām ar garīga rakstura traucējumiem, ka arī nodrošina iespēju apmeklēt nodarbību telpas, kurās izveidotas darba vietas un nodrošināts speciālistu atbalsts personām ar garīga rakstura traucējumiem.

 Mērķi :

 • nodrošināt personu ar garīgās attīstības traucējumiem aprūpi un sociālo rehabilitāciju dienas laikā, kas ietver nodarbinātību, fiziskās un intelektuālās attīstības veicināšanu,

 • pašnoteikšanās un pēc iespējas pilnīgāku integrāciju sabiedrības dzīvē, ka arī nodrošina iespēju apmeklēt  specializētās darbnīcas, kurās izveidotas darba vietas un nodrošināts speciālistu atbalsts personām
  ar garīga rakstura traucējumiem.

Uzdevumi:

 • nodrošināt klientiem uzturēšanās iespējas centrā un darbnīcās laikā no plkst. 8.00 līdz 17.00;

 • nodrošināt iespēju veidot un saglabāt kontaktus ar sabiedrību;

 • dot klientiem papildu iespējas pilnīgāk integrēties sabiedrības dzīvē un palielināt pašnoteikšanās iespējas;

 • organizēt tikšanās, pasākumus, ekskursijas un kultūras pasākumus;

 • veidot amatniecības darbības;

 •  veidot radošās darbnīcas, lai veicinātu personas garīgo attīstību un iespēju pilnveidošanu;

 •  organizēt nodarbības, kas veicinātu pieņemamu saskarsmes iemaņu apgūšanu;

 • organizēt pašaprūpes iemaņu apgūšanu, organizējot speciālās nodarbības (ēdienu gatavošana, personīgā higiēna, uzvedības kultūra u.c.), kā arī iesaistot centra nodrošināšanā (darbs virtuvē, telpu uzkopšana utt.);

 •  organizēt apmācību un veicināt izpratni par ikdienā nepieciešamo pakalpojumu sistēmas izmantošanas iespējām;

 • sniegt saprotamu informāciju par sabiedrībā notiekošajiem procesiem, veicināt izpratni par sabiedrības dzīvi;

 • organizēt nodarbības, kas veicinātu intelektuālo spēju saglabāšanu un attīstību.

 • sniegt konsultācijas personu ar invaliditāti ģimenēm par pedagoģiskajiem, sociālajiem un tiesiskajiem jautājumiem, nepieciešamības gadījumā nodrošināt (vai organizējot) psihiatra, psihologa un pēc iespējas citu speciālistu pakalpojumus;

 • organizēt ēdināšanu saskaņā ar darba laiku.

Sociālā darba speciālistu darba laiks: 

Pirmdiena     8.00-12.00, 13.00-17.00

Otrdiena       8.00-12.00, 13.00-17.00

Trešdiena     8.00-12.00, 13.00-17.00

Ceturtdiena   8.00-12.00, 13.00-17.00

Piektdiena     8.00-12.00, 13.00-17.00

Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem vadītājas pieņemšanas laiks: katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 16.45.

Adrese: Arhitektu ielā 21, Daugavpilī, LV-5410

Tālrunis: 654 41244

E-pasts: socd@socd.lv

Pēdējās izmaiņas veiktas: 19.04.2018 11:46