DIENAS APRŪPES CENTRS PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM

       

SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻAS  SOCIĀLO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU SHĒMA

 Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem ir institūcija, kas dienas laikā nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīva laika pavadīšanas iespējas
 personām ar garīga rakstura traucējumiem, ka arī nodrošina iespēju apmeklēt nodarbību telpas, kurās izveidotas darba vietas un nodrošināts speciālistu atbalsts personām ar garīga rakstura traucējumiem.

 Mērķi :

 • nodrošināt personu ar garīgās attīstības traucējumiem aprūpi un sociālo rehabilitāciju dienas laikā, kas ietver nodarbinātību, fiziskās un intelektuālās attīstības veicināšanu,

 • pašnoteikšanās un pēc iespējas pilnīgāku integrāciju sabiedrības dzīvē, ka arī nodrošina iespēju apmeklēt  specializētās darbnīcas, kurās izveidotas darba vietas un nodrošināts speciālistu atbalsts personām
  ar garīga rakstura traucējumiem.

Uzdevumi:

 • Nodrošināt klientiem uzturēšanas iespēju centrā un nodarbības telpās laikā no 8.00 līdz 17.00.
 • Dot klientiem papildu iespēju pilnīgāk integrēties sabiedrības dzīvē un palielināt pašnoteikšanās iespējas.
 • Apkopot informāciju par personām ar garīga rakstura traucējumiem, kam nepieciešama palīdzība, kā arī sniegt šo informāciju Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Sociālais dienests” Sociālo pakalpojumu nodaļā.
 • Organizēt tikšanās, pasākumus, ekskursijas un kultūras pasākumus.
 • Veidot radošās nodarbības telpas, lai veicinātu personas garīgo attīstību un iespēju pilnveidošanu.
 • Organizēt nodarbības, kas veicinātu pieņemamu saskarsmes iemaņu apgūšanu.
 • Organizēt pašaprūpes iemaņu apgūšanu, organizējot nodarbības (ēdienu gatavošana, personīgā higiēna, uzvedības kultūra u.c.), kā arī iesaistot centra darbības nodrošināšanā (darbs virtuvē, telpu uzkopšana un t.t.).
 • Organizēt nodarbības, kas veicinātu intelektuālo spēju saglabāšanu un attīstību.
 • Sniegt konsultācijas cilvēkiem ar īpašam vajadzībām un viņu ģimenes locekļiem
 • Organizēt ēdināšanu saskaņā ar darba laiku.

Projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Nr.9.2.2.1/15/I/005 ietvaros Dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem no 2018.gada 23.jūlija ir uzsākts Specializētās darbnīcas pakalpojums, kas nodrošina prasmes veicinošas aktivitātes un speciālistu atbalstu personām ar I un II grupas invaliditāti.

Pakalpojums ir pieejams ne tikai projektā iesaistītajām personām, bet arī citām personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem sniedzamie pakalpojumi:

Dienas aprūpes centra pakalpojums

Specializēto darbnīcu pakalpojums

Specializētā autotransporta pakalpojumi 

Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 17.maija lēmums Nr.245 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu "

Sociālā darba speciālistu darba laiks: 

Pirmdiena     8.00-12.00, 13.00-17.00

Otrdiena       8.00-12.00, 13.00-17.00

Trešdiena     8.00-12.00, 13.00-17.00

Ceturtdiena   8.00-12.00, 13.00-17.00

Piektdiena     8.00-12.00, 13.00-17.00

Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem vadītājas pieņemšanas laiks: katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 16.45.

Adrese: Arhitektu ielā 21, Daugavpilī, LV-5410

Tālrunis: 654 41244

E-pasts: socd@socd.lv 

Pēdējās izmaiņas veiktas: 21.02.2019 08:28