КЛИЕНТАМ

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

 

Гарантированная государством юридическая помощь (БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ)

«Семейная карта 3+» - программа поддержки и скидок для многодетных семей

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5 "Papildus sociālās palīdzības un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā"   

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.48 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam"

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 53 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni”

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23 Daugavpils  valstspilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi" 

Daugavpils pilsētas domes  saistošie noteikumi Nr.21 "Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi" 

Daugavpils pilsētas domes 25.10.2007. saistošie noteikumi Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

Daugavpils pilsētas domes 28.01.2022. Saistošie noteikumi Nr.7 "Braukšanas maksas atvieglojumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"

Ministru kabineta noteikumi Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu

Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā

 

Последнее обновление страницы: 04.03.2022 12:41