Контакты

 SOCIĀLAIS DIENESTS, Vienības iela 8, mājas lapa:  www.socd.lv  Fakss: 654-40930;

e-pasts:  socd@socd.lv    

Kab 
Nr.

UZVĀRDS, VĀRDS

TĀLR. NR

AMATS

E-PASTS

 1.

JAKUBOVSKA NONNA

 654 23700

 Vadītāja 

nonna.jakubovska@socd.lv

 3

VAVILOVA RIMMA

654 40911

 Vadītājas  vietniece

 rimma.vavilova@socd.lv

4.

KUZMINA ELITA

654 40919

 Speciāliste DI procesa īstenošanai, vadītājas p.i.

elita.kuzmina@socd.lv  

  RUTKA JĀNIS

 Datu aizsardzības speciālists

janis.rutka@daugavpils.lv  

           Vispārējais sektors   

 15.

GORKINA MARINA

654 40918

Sabiedrisko attiecību un E-pakalpojumu speciālists

marina.gorkina@socd.lv

info@socd.lv

 3.

JURĀNE TATJANA

 654 40914

Personāla inspektore/sistēmanalītiķe 

tatjana.jurane@socd.lv

  ILIŠKO VADIMS

IT administrators

vadims.ilisko@socd.lv

7. KOĻESNIČENKO NATAĻJA   Darba aizsardzības speciāliste natalja.kolesnicenko@socd.lv 
 BĒRZE LAILA Sociālās palīdzības nodaļas kvalitātes uzlabošanas specialiste  laila.berze@socd.lv
 6.  VENKOVA LARISA 654 23641

Sociālo pakalpojumu nodaļas   kvalitātes uzlabošanas specialiste 

 larisa.venkova@socd.lv 
2 VOITKEVIČA VIJA 654 23700 Sekretāre vija.voitkevica@socd.lv
          Juridiskais sektors    

 3a

 ŽUROMSKA LILIJA

 654 40912

 Vecākā juriste

lilija.zuromska@socd.lv

 6.

 CIMOŠKA KRISTĪNE

654 40916

Juriste

kristine.cimoska@socd.lv  

3a

  HRAPĀNE EVITA

654 40912

Juriskonsults

 evita.hrapane@socd.lv   

 LAVRINOVIČA OKSANA 

29259124

Juriste

oksana.lavrinovica@socd.lv

         Informācijas un lietvedības sektors    

 9

PETKUNE ANŽELA

 
654 40927

Vecākais  lietvedis/arhivārs 

 

anzela.petkune@socd.lv

 9

ZNOTIŅA ANNA

MAĻCEVA VIKTORIJA

ĀBOLIŅA DZINTRA

VORONOVA NADEŽDA 

 654 40926

654 40933

 654 40932

 Klientu apkalpošanas  operators, INFO punkts

Lietvedis

Lietvedis

Klientu apkalpošanas  operators

anna.znotina@socd.lv

viktorija.malceva@socd.lv

dzintra.abolina@socd.lv

nadezda.voronova@socd.lv 

                      Grāmatvedība

 10

BOGDANOVA NATAĻJA

654 40910

Galvenā grāmatvede

natalja.bogdanova@socd.lv

natalija.bivka@socd.lv  

lilija.kurca@socd.lv

jelena.lukasevica@socd.lv

tatjana.laudina@socd.lv

 

BIVKA  NATĀLIJA

 

KURČA LILIJA

654 40920

Vecākā grāmatvede

Kasiere

LUKAŠEVIČA JEĻENA

LAUDIŅA TATJANA

Grāmatvede

Grāmatvede

 8  ĻEONOVA IRINA  654 40917  Ekonomists/datu bāzes analītiķis

 irina.leonova@socd.lv

 8

 IVANOVA ĻUBOVA

 654 40917

 Grāmatvede

lubova.ivanova@socd.lv

Saimniecības sektors    

 15

LOGINOVS VALĒRIJS

 654 40919

Sektora vadītājs

valerijs.loginovs@socd.lv

13

GUDAKOVSKA OLGA

654 40931

Saimniecības pārzinis (klientu līdz.pasāk.koordinators) 

olga.gudakovska@socd.lv

 RUMJANCEVS
 
ALEKSANDRS

654 42666

Noliktavas pārzinis Šaurā 28

 

HRAPUNOVS IVANS

 

Ēkas uzraugs

 

GOLUBS ALEKSEJS

Ēkas uzraugs

GRIĻEVSKIS VITOLDS 

Ēkas uzraugs-galdnieks

LASIJS VITĀLIJS

 

Autovadītājs

 

KAŠTANOVS IGORS

 

Autovadītājs

 

ROSMANOVIČS JURIS

 

Autovadītājs

 

GRABĻEVSKIS VILHELMS

 

Autovadītājs

 

JURĀNS VALERJANS

 

Autovadītājs

 

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS NODAĻA  (Lāčplēša ielā 39)    

 

 VASIĻJEVA JEĻENA 

 65476985

 Nodaļas vadītāja 

jelena.vasiljeva@socd.lv
 Pieņemšanas laiks:
otrdienās  no plkst.  8.30 līdz 12.00

  Info
 punkts 

 MISNIKS VLADIMIRS

 ABARASA SVETLANA

AVERINA ILONA 

TUKĀNE GERTRŪDE 

 

654 49907

654 49908

Klientu apkalpošanas operators

 Klientu apkalpošanas operatore

Sociālā darbiniece

Sociālās palīdzības organizatore

 

ABARASA SVETLANA

Klientu apkalpošanas operatore

 

TUKĀNE GERTRŪDA 

 LATKOVSKA KARINA

 KLEIMJONOVA  JEKATERINA

 ČUHNOVA DIĀNA 

 MOROZA VALENTĪNA

 NALIVAIKO AĻONA

 

Sociālās

palīdzības

organizatores

FJODOROVA ZINAĪDA

ALTUHOVA JEĻENA

JURKJĀNE INTA

VETRIŅA JŪLIJA

GERASIMOVA MARINA

DESETNIECE ILZE  

TAUKULE INGUNA

PAVLOVIČA JOLANTA

JARESJKO JEKATERINA

PETUHOVA SVETLANA  

LIEPIŅA JEĻENA

TIHOMIROVA JEKATERINA

ALEKSEJEVA VALENTĪNA

HRAPĀNE KRISTĪNE

MIHAILOVA SANDRA 

Sociālās

darbinieces

 Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās    no 8.00-12.00, 13.00 -17.30

Otrdienās      8.00-12.00, 13.00 - 16.30

Trešdienās  8.00-12.00, 13.00 - 16.30

Ceturtdienās  8.00-12.00, 13.00 - 16.30

Piektdienās   no 8.00 līdz 12.00 pēc iepriekšēja pieraksta
pie konsultanta 

 

                                       Sociālās palīdzības nodaļa , Vienības iela 8    

 17.

STASEVIČA TATJANA

KAVECKA INGA

654 23641

 Sociālās

darbinieces

                                     Sociālās palīdzības nodaļa , Liepājas ielā 4    

AGAFONOVA  OLGA

BULVANE  TATJANA

GRIGORJEVA TATJANA 

65476984

65476983

65476984

Sociālā darbiniece

Sociālā darbiniece

Sociālā darbiniece

Sociālās palīdzības nodaļa , Šaurā  iela 28   

TATJANA LISOVA,

SVETLANA RADEVIČA

65445038

65445038

Sociālā darbiniece

Sociālā darbiniece

                       SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻA , Vienības iela 8   

 14.                       

 UPENIECE SOLVITA 

 654 40924         

Nodaļas vadītāja    

solvita.upeniece@socd.lv 

Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba pilngadīgām personām sektors   

13

 

654 40931

 

 TRETJUKA IJA

PLAKSENKOVA LUDMILA

VOITKEVIČA NATAĻJA

KRASOVSKA ĻUBOVA 

Vecākā sociālā darbiniece

Sociālā darbiniece

Sociālā darbiniece

 Sociālā darbiniece

ija.tretjuka@socd.lv

ludmila.plaksenkova@socd.lv   

natalja.voitkevica@socd.lv

 lubova.krasovska@socd.lv 

Sektors “Asistentu pakalpojumi”   

18.

ĻEVČENKO DAINA

JAKOVĻEVA RENĀTE 

654 40928

Sociālā darbiniece

Sociālā darbiniece

 daina.levcenko@socd.lv

renate.jakovleva@socd.lv  

19.

PAEGLE KRISTĪNE 

654 40929

Sociālā darbiniece

kristine.paegle@socd.lv

 20.

DUDĀNE VALENTĪNA

 KOMAROVA LUDMILA

654 21536

Grāmatvede

Speciāliste sociālo pakalpojumu administrēšanas jautājumos

 valentina.dudane@socd.lv

 

ludmila.komarova@socd.lv  

Sociālais taksometrs  26409763

Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba ģimenēm ar bērniem sektors, Krišjāņa Valdemāra iela 13    

 

PAĻČUNE OLGA 

 GEDZUNE ALISE

LUZGINA JEĻENA

 KAŠTANOVA ANŽELA

VAĻUKA NADEŽDA 

VOLIKOVA ILONA 

LIEPIŅA ILONA 

PUŠKELE SVETLANA 

SIDOROVA VALENTĪNA 

JUHŅEVIČA REGĪNA 

SEMAKA KRISTĪNE

ŽODŽIKA ILONA 

ŽAVORONKOVA IRĒNA 

 ŽURAVĻOVA ALISA

654 29473

654 29437

 

 

 

 

654 29438

 

 

654 29474

654 49289

Vecākā sociālā darbiniece

Ģimenes asistente

Ģimenes asistente

Sociālā darbiniece

Sociālā darbiniece

Sociālā darbiniece

Sociālā darbiniece

Sociālā darbiniece

Sociālā darbiniece

Sociālā darbiniece

Psiholoģe

Sociālā darbiniece

Psiholoģe

olga.palcune@socd.lv

alise.gedzune@socd.lv

jelena.luzgina@socd.lv

anzela.kastanova@socd.lv   

nadezda.valuka@socd.lv

ilona.volikova@socd.lv

ilona.liepina@socd.lv 

svetlana.puskele@socd.lv 

valentina.sidorova@socd.lv

regina.juhnevica@socd.lv 

kristine.semaka@socd.lv

ilona.zodzika@socd.lv 

irena.zavoronkova@socd.lv 

alisa.zuravlova@socd.lv

Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba personām ar invaliditāti un veciem ļaudīm sektors   

11

KRASŅIKOVA LUDMILA

654 40921

Vecākā sociālā darbiniece

 ludmila.krasnikova@socd.lv

RAUPE AIRA

 

FIGURINA JEĻENA

JUSUPOVA GAĻINA

BEĻAVSKA MARINA 

Sociālā darbiniece

Sociālā darbiniece

Sociālā darbiniece

Sociālā darbiniece

Sociālā darbiniece

aira.raupe@socd.lv

 

jelena.figurina@socd.lv

galina.jusupova@socd.lv

marina.belavska@socd.lv

Sociālo pakalpojumu sniedzēji

Dienas centrs "Saskarsme",  Liepājas 4   

 

GADZĀNE LILITA

654 34813

Fakss
654 34813

Vadītāja

lilita.gadzane@socd.lv

ŠERŠŅOVA ILONA

654 76980

Sociālā darbiniece

 ilona.sersnova@socd.lv

 

654 76982

Dežurants

 

Aprūpes mājās birojs, Vienības 8   

 12.

JERMOLAJEVA NATAĻJA

 KOSTINA INGA

GADŽIALIJEVA MARINA

654 40922

 

Vecākā sociālā darbiniece 

Sociālā darbiniece

Sociālā rehabilitētāja

natalja.jermolajeva@socd.lv

inga.kostina@socd.lv 

marina.gadzialijeva@socd.lv 

Sociālā māja, Šaurā 28   

 

ŠUĻGA IRĒNA

654 41032

Vadītāja

irena.sulga@socd.lv

KONDRATOVIČA SVETLANA

 PILDIKA LUDMILA

654 45037

Sociālā darbiniece

 Sociālā pedagoģe

 svetlana.kondratovica@socd.lv

ludmila.pildika@socd.lv

Nakts patversme un Sociālā patversme, Šaurā ielā 23   

 

NASTAJUS  INESE

654 42698

Vadītāja 

 

SEŅKOVA INNA

654 41698

Sociālā darbiniece

inna.parsuta@socd.lv

USTINOVIČA OKSANA

 VUTĀNE  JEĻENA

654 42691

Sociālais rehabilitētāja

Sociālais rehabilitētāja

 oksana.ustinovica@socd.lv

 jelena.vutane@socd.lv

 

654 42694

Nakts patversmes diennakts dežurants

 

Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, Arhitektu ielā 21   

 

KRUPENINA SVETLANA

654 41244

654 41248

Vadītāja

svetlana.krupenina@socd.lv 

 

 PLISKA ANNA

Sociālā darbiniece

 anna.pliska@socd.lv

SVIRSKA JEVĢENIJA 

 Sociālā rehabilitētāja

jevgenija.svirska@socd.lv

SAVEĻJEVA AĻONA 

 Psihologs

alona.saveljeva@socd.lv

Ģimenes atbalsta centrs/patversme un Grupu dzīvokļ, Šaurā ielā 26   

 

UMBRAŠKO DAINA

654 42502

Vadītāja

daina.umbrasko@socd.lv

PROVEJA INESE

 

654 42503

Sociālā rehabilitētāja

Sociālais aprūpētājs

inese.proveja@socd.lv   

BOJAROVA LOLITA

654 42514

Sociālā darbiniece

 lolita.bojarova@socd.lv

MAKLERE JEĻENA

654 42513

Sociālā darbiniece

 jelena.maklere@socd.lv

 RAČKO IVARS

 

Psihologs

 ivars.racko@socd.lv

Vides pieejamība: 

 Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā.

 Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni.

  Nodrošināta daļēji apgrūtināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem 

Последнее обновление страницы: 02.10.2019 11:40