СЕКТОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ


                                                                              

SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻAS SEKTORU SHĒMA 

Mērķis:  nodrošināt profesionālu un mērķtiecīgu sociālā darba un sociālo pakalpojumu sniegšanu Daugavpils pilsētas ģimenēm ar bērniem, t.s. audžuģimenēm, aizbildņiem, cietušajām no vardarbības, ģimenēm, kuras ir nonākušas krīzes situācijā.

Uzdevumi:

 • sniegt ģimenēm sociālos pakalpojumus un psihosociālu atbalstu;
 • informēt ģimenes par viņas tiesībām saņemt sociālos pakalpojumus, sniegt konsultācijas par sociālo pakalpojumu veidiem un pieejamību;
 • veikt sociālo pakalpojumu pieprasītāju vajadzību un resursu novērtēšanu atbilstoši pakalpojuma nepieciešamībai un noteikt nepieciešamo pakalpojumu apjomu un saturu;
 • sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām iestādēm un personām, sociālo pakalpojumu jautājumu risināšanā;
 • veikt sociāli preventīvo darbu ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem, izstrādāt un īstenot uzvedības sociālās korekcijas un sociālas rehabilitācijas programmas nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem;
 • nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu personām, kuras cietuši no vardarbības (prettiesiskām darbībām) un no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem un pilngadīgām personām;
 • nodrošināt ģimenes asistenta pakalpojumu;
 • nodrošināt psihologa konsultācijas krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, audžuģimenēm, personām un bērniem, kuras nespēj saviem spēkiem pārvarēt psiholoģiskās problēmas;

Klienti:

 • Ģimenes ar bērniem

Sociālie pakalpojumi tiek sniegti, pamatojoties un personas iesniegumu un ģimenes situācijas invertējumu.

Sociālos pakalpojumus persona pieprasa pašvaldībā, kuras teritorijā reģistrēta personas dzīvesvieta. Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas sociālajā dienestā/ sektorā un iesniedz iesniegumu.

Sektors ģimenēm ar bērniem sniedzamie pakalpojumi:

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālo pakalpojumu nodaļas ģimenēm ar bērniem  sektora vec. sociālā darbinieka pieņemšanas laiks: katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 17.30.

Adrese: Daugavpilī, K. Valdemāra ielā 13, 1. stāvā

Tālruņi: Vecākā sociālā darbiniece: 654 29473

Sociālie darbinieki, ģimenes asistenti: 654 29437

Sociālie darbinieki 654 29438

Sociālie darbinieki 654 29474

Sociālie darbinieki 654 49289

Psihologs   654 49290

 socd@socd.lv

Līdz Sociālo pakalpojumu nodaļas ģimenēm ar bērniem  sektoram  K.Valdemāra ielā 13  var nokļūt:

 • ar tramvajiem  Nr.1 ., 3.. Jābrauc līdz pieturai “Universitāte”  vai  “Vienības iela”;
 • ar autobusiem Nr. 10., 12., 15., 2., 20A., 20A2., 22., 24 3., 3C., 6., 7., 8., 9..Jābrauc līdz pieturai “Vienības iela”

Iet ar kājām līdz  Vienības un K.Valdemāra ielu  krustojumam. Meklēt ēku K.Valdemāra 13  (pretī Sociālā dienesta ieejai)      

     Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā.

   Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni

 Nodrošināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem 

Automašīnu var  novietot pie Vienības iela 8 ēkas, Vienības un K.Valdemāra ielās .

Последнее обновление страницы: 07.04.2021 07:45