ДНЕВНОЙ ЦЕНТР "SASKARSME"

 

Centra mērķis ir nodrošināt dažāda vecuma personu, personu ar invaliditāti, personu ar garīga rakstura traucējumiem, sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu (turpmāk – Klienti) brīvā laika pavadīšanas iespējas, iesaistīties dažādās sabiedriskajās aktivitātēs un nodarbību grupās, apmeklēt kultūras un sporta pasākumus, piedalīties citās Centra rīkotās aktivitātēs.

Centra uzdevumi:

 • nodrošināt klientiem sociālo prasmju attīstīšanas iespējas, izglītošanas, brīvā laika pavadīšanas, mākslas vai mākslinieciskās pašdarbības nodarbības;
 • atbilstoši Centra nodarbību specifikai, nodrošināt sociālā darba un citu speciālistu iesaisti klientam sniegto pakalpojumu procesa īstenošanā;
 • veicināt klienta sociālo rehabilitāciju, kas vērsta uz klienta sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu un uzlabošanu, integrāciju sabiedrībā, fizisko, intelektuālo, psiholoģisko un profesionālo spēju atjaunošanu;
 • sniegt klientiem konsultācijas sociālajos jautājumos, kā arī veikt psihosociālo darbu;
 • apkopot informāciju par veciem, vientuļiem cilvēkiem, invalīdiem un sociālā riska grupu personām, kam nepieciešama palīdzība, kā arī sniegt šo informāciju Dienesta sociālo pakalpojumu nodaļai;
 • savstarpēji vienojoties, iesaistīt Centra klientus telpu, apkārtnes sakopšanas un labiekārtošanas talkās vai akcijās;
 • nodrošināt iespēju Centra klientiem paēst, ja klients dienas centrā uzturas četras un vairāk stundas pēc kārtas;
 • nodrošināt klientiem pakalpojumu saņemšanu Centrā darbdienās, laikā no 9:00 līdz 17:00.

Klienti:

 • pensijas vecuma personas;
 • ģimenes ar bērniem;
 • personas ar invaliditāti;
 • personas pēc smagām, ilgstošām slimībām;
 • bezdarbnieki;
 • audžuģimenes.

Dienas centra "Saskarsme" sniedzamie pakalpojumi:

Dienas centra “Saskarsme “ darba laiks  08:00 līdz 17:00 ;

Dienas centra “Saskarsme” klientu aktivitāšu laiks ir no 09:00 līdz 17:00.

Sociālās palīdzības nodaļas klientu apkalpošanas punktā Liepājas 4 (23.kab.) klientus pieņem:

Pirmdiena    08.00 - 18.00

Otrdiena      08.00 - 17.00

Trešdiena     08.00 - 17.00

Ceturtdiena   08.00 - 17.00

Pusdienu pārtraukums no 12.00 – 13.00

Piektdienās  klientu  pieņemšana nenotiek

Dienas centra “Saskarsme”  vadītājas  pieņemšanas laiks:  katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 16.30

Adrese: Liepājas ielā 4, Daugavpils LV-5417

Tālruņi:  vadītāja 65434813, sociālais darbinieks 65476980

E-pasts :   socd@socd.lv  

 Līdz Dienas centram  “ Saskarsme” var nokļūt:

ar tramvajiem  Nr.1 ., 2., 3.. Jābrauc līdz pieturai Valkas iela;

ar autobusiem Nr.1., 12., 19., 20., 20A., 20.B .Jābrauc līdz pieturai Valkas iela;

Starp doktorātu un  27.pirmskolas iestādi/bērnudārzu atrodas Dienas centrs “Saskarsme”.

           Dienas centrā “ Saskarsme”:

  Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā.

   Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni.

   Nodrošināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem

Ir pieejama bezmaksas autostāvvieta klientiem , Dienas centra  “ Saskarsme”  teritorijā.

Последнее обновление страницы: 22.10.2020 10:44