ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Sociālo pakalpojumu nodaļa

Sociālo pakalpojumu nodaļas ģimenēm ar bērniem sektors

Sociālo pakalpojumu nodaļas pilngadīgām personām sektors

Sociālo pakalpojumu sniedzēji

Sociālā patversme , Nakts patversme

Sociālā māja

Ģimenes atbalsta centrs / patversme

Grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura traucējumiem

Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem

 

 

 

Последнее обновление страницы: 13.02.2020 06:23