Ночной приют

Nakts patversme ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sociālo pakalpojumu nodaļas struktūrvienība, kura nodrošina  pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, naktsmītni, personiskās higiēnas iespējas, sociālā darbinieka konsultācijas, ēdināšanu (vakariņas un brokastis).

Mērķis:  palīdzība  personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, nodrošinot naktsmītni, vakariņas un brokastis, personiskās higiēnas iespējas.

Uzdevumi:

  • nodrošināt klientiem :

-  atrašanos apkurināmās telpās ar guļamvietām;

-  ēdamtelpu;

- klienta personīgo mantu uzglabāšanu, ja nepieciešams

- sociālā darbinieka konsultācijas un atbalstu;

- informāciju par iespējamiem problēmu risinājumiem un kompetentajām institūcijām;

- dezinficētus gultas piederumus, iespēju izmantot sanitāro telpu ar tualeti, roku  mazgātni un dušu;

- vakariņas un brokastis;

  • veicināt klienta sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu un uzlabošanu, integrāciju sabiedrībā, fizisko, intelektuālo, psiholoģisko un profesionālo spēju atjaunošanu, izstrādāt klientiem līdzdarbības plānus un kontrolēt to izpildi, iesaistīt klientu līdzdarbības pasākumos, mudinot klientu piedalīties darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos;
  • palīdzēt klientam sagatavot iesniegumus un citus dokumentus, kas nepieciešami, lai risinātu klienta sociālās problēmas;
  • veidot un uzturēt klienta lietas, kurās iekļaut normatīvajos aktos noteiktos dokumentus un ziņas, savlaicīgi un pilnā apjomā ievadīt ziņas par klientam sniegto pakalpojumu un palīdzību reģistros;
  • saņemt un izskatīt iesniegumus, sagatavot Dienesta lēmumu projektus sociālo pakalpojumu saņemšanai vai sociālo pakalpojumu pārtraukšanai;
  • sniegt sociālu, psihosocālu atbalstu un palīdzību klientiem, kuriem ir sociālas problēmas, un kuri saviem spēkiem nespēj pārvarēt īpašas dzīves grūtības,  risināt sociālo apstākļu radītus konfliktus starp klientu, viņa ģimeni un sabiedrību u.tml.;
  • veidot sadarbību ar klientu ģimenēm, tuviniekiem, lai kopīgi risinātu sociālās problēmas;

Daugavpils Nakts patversmē ir:

  • gultas vietas: 32 (16 - vīriešiem, 16 - sievietēm)
  • sēdvietas: 20
  •       Klienti, kuru dzīvesvieta nav deklarēta un iepriekš nav bijusi deklarēta Daugavpils pilsētas pašvaldībā, par Nakts patversmes pakalpojumu maksā saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošiem noteikumiem un  Sociālā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi

Nakts patversmē pieņem pilngadīgus klientus.

Nakts patversmes sniedzamie pakalpojumi:

Maksas pakalpojumu cenas:

LĒMUMS NR.636 PAR DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “SOCIĀLAIS DIENESTS” MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDI

Sociālā darba speciālistu darba laiks:  darba dienās no plkst. 08.00 līdz 17.00.

Nakts patversmes vadītājas darba laiks:  darba dienās no plkst. 08.00 līdz 17.00.
Adrese: Šaurā ielā 23, Daugavpilī, LV-5410
Tālrunis: 654 42694 (diennaktī)

Sociālie darbinieki 654 41698, 654 42691
E–pasts: socd@socd.lv

Sociālajā un Nakts patversmē Šaurā ielā 23 var nokļūt braucot ar autobusiem 3b un 3c, izejot uz pieturas “Aglonas iela”.

Pietura atrodas tieši pie patversmes ēkas. Ieeja ēkā no pagalma puses.

Sociālās un Nakts patversmes ēkas pagalmā ir bezmaksas autostāvvieta, kas atrodas tieši pie ieejas durvīm.

Последнее обновление страницы: 11.05.2020 11:58