Социальный дом

                                                

Mērķi:

 • apsaimniekot pašvaldības sociālo māju Šaurā ielā 28, Daugavpilī un tajā esošos sociālos dzīvokļus;
 • veikt sociālo darbu, organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, piesaistot sociālo resursu sistēmas, lai risinātu sociālās problēmas, kas aktuālas konkrētiem indivīdiem, ģimenēm un sociālām grupām, kuras dzīvo Sociālās mājas sociālos dzīvokļos.

Uzdevumi:

 • nodrošināt sociālo dzīvokļu īres līgumu noslēgšanu, pagarināšanu vai izbeigšanu, saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komisijas pieņemto lēmumu;
 • saņemt sociālo dzīvokļu īrnieku iesniegumus un dokumentus par sociālo dzīvokļu īri, īres līgumu pagarināšanu vai tā izbeigšanu, sagatavot attiecīgus lēmumu projektus un ziņot lēmumu projektus Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komisijas sēdēs;
 • gadījumā, ja īrnieks neveic maksājumus vai ja īrnieks neatbilst tām personu kategorijām, kurām ir tiesības īrēt sociālo dzīvokli, sagatavot lēmumu projektu par īres līgumu pirmstermiņa izbeigšanu un ziņot to Daugavpils pilsētas domes Mājokļu komisijas sēdē;
 • nodrošināt sociālā darba un citu nepieciešamo speciālistu piesaisti Sociālās mājas klientiem sniegto pakalpojumu procesa īstenošanā, kā arī Sociālās mājas klientu sociālo prasmju attīstīšanas iespējas, viņu izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas;
 • veicināt klienta sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu un uzlabošanu, integrāciju sabiedrībā, fizisko, intelektuālo, psiholoģisko un profesionālo spēju atjaunošanu;
 • sniegt klientiem konsultācijas sociālajos jautājumos, palīdzēt sagatavot iesniegumus un citus dokumentus, kas nepieciešami, risinot klienta sociālos jautājumus;

Sociālā māja klientiem piedāvā :

 • veļas mazgātavu – sociālās mājas iemītnieki var par minimālu samaksu mazgāt veļu;
 • dušas telpu, kura strādā katru dienu par minimālu samaksu (bērni līdz 7 gadu vecumam apmeklē bez maksas);
 • istabu bērnu brīvā laika organizēšanai (darba laiks 8.00 – 17.00).

Sociālās mājas sniedzamie pakalpojumi:

Maksas pakalpojumu cenas:

Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 17.maija lēmums Nr.245 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu "

 Sociālās mājas sociālā darba speciālisti  sniedz konsultācijas  pēc šāda darba grafika:

Pirmdiena                  8.00-12.00, 13.00-18.00

Otrdiena                    8.00-12.00, 13.00-17.00

Trešdiena                  8.00-12.00, 13.00-17.00

Ceturtdiena               8.00-12.00, 13.00-17.00

Piektdiena                8.00-12.00, 13.00-16.00

Sociālās palīdzības nodaļas klientu apkalpošanas punktā Šaurā ielā 28 klientus pieņem:

Pirmdiena    08.00 - 18.00

Otrdiena      08.00 - 17.00

Trešdiena     08.00 - 17.00

Ceturtdiena   08.00 - 17.00

Pusdienu pārtraukums no 12.00 – 13.00

Piektdienās  klientu  pieņemšana nenotiek

Sociālās mājas vadītājas  pieņemšanas laiks: katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 17.30

Adrese: Šaurā ielā 28, Daugavpilī, LV-5410

Tālrunis: 654 41032 

E-pasts:socd@socd.lv

Sociālajā mājā var nokļūst no pilsētas  centra ar 3B un 3C autobusu, jāizkāpj pieturā  “Šaurā iela”, meklēt ēku Šaurā iela 28

Vides pieejamība personām ar invaliditāti

     Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā 

    Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni

     Nodrošināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem 

Ir pieejama bezmaksas autostāvvieta  blakus  ēkai Šaura 28

Последнее обновление страницы: 30.04.2020 07:46