ГРУППОВЫЕ КВАРТИРЫ

 

    

Mērķis :  pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināt mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā.

Uzdevums : nodrošināt mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā un, ja nepieciešams, sociālo aprūpi personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Grupu dzīvokļu pakalpojums klientam ar vidēji smagiem funkcionālajiem traucējumiem nodrošina:

 • mājokli un diennakts uzraudzību;
 •  sadzīves iemaņu uzturēšanu vai korekciju;
 • atbalstu pašaprūpē;
 • sociālo prasmju pilnveidi;
 • atbalstu darba meklēšanā un izpratnes par darba attiecībām veidošanu;
 • sabiedrībai pieņemamu saskarsmes iemaņu apgūšanu;
 • atbalstu fiziski aktīva dzīvesveida veicināšanai;
 • sociālā darbinieka individuālās konsultācijas.

Ja grupu dzīvokļu klients darba dienas laikā nav nodarbināts vai nesaņem citu regulāru sociālo pakalpojumu, viņam tiek nodrošinātas nodarbības atbilstoši individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam, kurā ietver:

 • risināmās problēmas definējumu;
 • sociālās rehabilitācijas vai sociālās aprūpes ilgtermiņa un īstermiņa mērķus;
 • sociālās rehabilitācijas vai sociālās aprūpes uzdevumus, veicamos pasākumus, termiņu, sagaidāmo rezultātu un atbildīgo personu.

Dienesta Grupu dzīvoklī nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā un, ja nepieciešams, sociālo aprūpi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Grupu dzīvokļu pakalpojumus ir tiesīgas saņemt:

 •  personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, kurām vairs nav nepieciešami pusceļa māja vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumi;
 •  citas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās specializētā institūcijā.

Grupu dzīvokļu pakalpojumi personām ir bezmaksas.

Projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Nr.9.2.2.1/15/I/005 ietvaros no 2018.gada 25.jūnija ir uzsākts Grupu dzīvokļu pakalpojums, kurā personām ar garīga rakstura traucējumiem (ar I un II grupas invaliditāti) nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā un, ja nepieciešams, sociālo aprūpi un personām, kurām ir objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Pakalpojums ir pieejams ne tikai projektā iesaistītajām personām, bet arī citām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Grupu dzīvokļu pakalpojumi

Sociālās rehabilitācijas programmas īstenošana

Psihologa pakalpojumi  

Darba laiks diennakti

Grupu dzīvokļu personām ar garīga rakstura traucējumiem vadītāja pieņemšanas laiks: katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 16.45

Adrese: Šaurā iela 26, Daugavpilī, Latvija, LV-5410

Tālruņi:
Vadītājs 654 42502, 
Soc.rehabilitētājs  654 42513, 654-42303 (diennakts)

E-pasts: socd@socd.lv

Grupu dzīvokļos  var nokļūst no pilsētas  centra ar 3B un 3C autobusu, jāizkāpj pieturā  “Šaurā iela”, meklēt ēku Šaurā iela 26, 1.stāvs; zvanīt durvīs

Vides pieejamība personām ar invaliditāti

     Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā 

    Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni

     Nodrošināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem 

Ir pieejama bezmaksas autostāvvieta  blakus  ēkai Šaura 26

Последнее обновление страницы: 30.04.2020 07:46