ДНЕВНОЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ДУШЕВНОГО ХАРАКТЕРА

              

 

Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem ir institūcija, kas dienas laikā nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīva laika pavadīšanas iespējas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, ka arī nodrošina iespēju apmeklēt nodarbību telpas, kurās izveidotas darba vietas un nodrošināts speciālistu atbalsts personām ar garīga rakstura traucējumiem

 Mērķi :

 • nodrošināt pilngadīgo personu ar garīgās attīstības traucējumiem aprūpi un sociālo rehabilitāciju dienas laikā, kas ietver nodarbinātību, fiziskās un intelektuālās attīstības veicināšanu,

 • pašnoteikšanās un pēc iespējas pilnīgāku integrāciju sabiedrības dzīvē, ka arī nodrošina iespēju apmeklēt  specializētās darbnīcas, kurās izveidotas darba vietas un nodrošināts speciālistu atbalsts pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Dienas aprūpes centrs nodrošina:

 • sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar garīga rakstura traucējumiem;
 • nepieciešamības gadījumā sociālo darbinieku, psihologu, fizioterapeitu un citu speciālistu konsultatīvu atbalstu;
 • iespējas darboties prasmju attīstību veicinošās nodarbībās un nodarbību grupās;
 • iespējas organizēt savu rokdarbu izstādes;
 • iespējas iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs;
 • iespējas darboties mākslas un māksliniecisko spēju attīstīšanas nodarbībās;
 • iespējas apmeklēt kultūras un sporta pasākumus.
 • ēdināšanu;
 • autotransportu personām ar funkcionāliem traucējumiem un/vai kuri nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu.

Dienas aprūpes centra pakalpojums iedzīvotājiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Daugavpils pilsētā, ir bezmaksas.

Projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Nr.9.2.2.1/15/I/005 ietvaros Dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem no 2018.gada 23.jūlija ir uzsākts Specializētās darbnīcas pakalpojums, kas nodrošina prasmes veicinošas aktivitātes un speciālistu atbalstu personām ar I un II grupas invaliditāti.

Pakalpojums ir pieejams ne tikai projektā iesaistītajām personām, bet arī citām personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem sniedzamie pakalpojumi:

Dienas aprūpes centra pakalpojums

Specializēto darbnīcu pakalpojums

Specializētā autotransporta pakalpojumi 

Projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Nr.9.2.2.1/15/I/005 ietvaros Dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem no 2018.gada 23.jūlija ir uzsākts Specializētās darbnīcas pakalpojums, kas nodrošina prasmes veicinošas aktivitātes un speciālistu atbalstu personām ar I un II grupas invaliditāti.

Pakalpojums ir pieejams ne tikai projektā iesaistītajām personām, bet arī citām personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem sniedzamie pakalpojumi:

Dienas aprūpes centra pakalpojums

Sociālās rehabilitācijas programmas īstenošana

Specializēto darbnīcu pakalpojums

Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 17.maija lēmums Nr.245 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu "

Sociālā darba speciālistu darba laiks: 

Pirmdiena     8.00-12.00, 13.00-17.00

Otrdiena       8.00-12.00, 13.00-17.00

Trešdiena     8.00-12.00, 13.00-17.00

Ceturtdiena   8.00-12.00, 13.00-17.00

Piektdiena     8.00-12.00, 13.00-17.00

Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem vadītājas pieņemšanas laiks: katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 16.45.

Adrese: Arhitektu ielā 21, Daugavpilī, LV-5410

Tālrunis: 654 41244

E-pasts: socd@socd.lv 

Dienas aprūpes centrs personām ar garīgā rakstura traucējumiem atrodas Arhitektu ielā 21, Daugavpilī. Nokļūt iestādē Jūs varat ar vairākiem transporta veidiem:

Ar tramvaju Nr. 1; Nr. 2 – braucot no pilsētas centra puses Jūsu tramvaja pietura ir “Cialkovska iela”. Ejot kājām no tramvaja pieturas ceļš aizņems aptuveni 4 minūtes (apmēram 350 m). Izejot tramvaja pieturā šķērsojiet Jātnieku ielu, tālāk virzieties taisni pa Cialkovska ielu līdz krustojumam ar Arhitektu ielu, tālāk pagriezieties pa kreisi uz Arhitektu ielu un ejiet taisni aptuveni 140 m. Paejot garām Veselības centram “Olvi” kreisajā pusē, pretī veikalam “RIVA” atrodas divstāvu ēka – tas ir Jūsu galapunkts.

Ar autobusu Nr3; Nr. 20 - pietura “Cialkovska iela”. Ejot kājām no autobusa pieturas ceļš aizņems aptuveni 4 minūtes (apmēram 300 m). Izejot autobusa pieturā virzieties taisni pa Cialkovska ielu līdz krustojumam ar Arhitektu ielu, tālāk pagriezieties pa kreisi uz Arhitektu ielu un ejiet taisni aptuveni 140 m. Paejot garām Veselības centram “Olvi” kreisajā pusē, pretī veikalam “RIVA” atrodas divstāvu ēka – tas ir Jūsu galapunkts.

Ar autobusu Nr. 11 - pietura “Cialkovska iela”. Ejot kājām no pieturas ceļš aizņems aptuveni 4 minūtes (apmēram 400 m). Izejot autobusa pieturā virzieties pa Jātnieku ielu līdz krustojumam ar Cialkovska ielu, tālāk taisni pa Cialkovska ielu līdz krustojumam ar Arhitektu ielu, tad pagriezieties pa kreisi uz Arhitektu ielu un ejiet taisni aptuveni 140 m. Paejot garām Veselības centram “Olvi” kreisajā pusē, pretī veikalam “RIVA” atrodas divstāvu ēka – tas ir Jūsu galapunkts.

Ar autobusu Nr. 20B; Nr. 19 - pietura “Cialkovska iela”. Ejot kājām no autobusa pieturas ceļš aizņems aptuveni 5 minūtes (apmēram 400 m). Izejot pieturā šķērsojiet Jātnieku ielu, tālāk virzieties taisni pa Cialkovska ielu līdz krustojumam ar Arhitektu ielu, tālāk pagriezieties pa kreisi uz Arhitektu ielu un ejiet taisni aptuveni 140 m. Paejot garām Veselības centram “Olvi” kreisajā pusē, pretī veikalam “RIVA” atrodas divstāvu ēka – tas ir Jūsu galapunkts.

Ar automašīnu - braucot pa Arhitektu ielu, Veselības centrs “Olvi” (divstāvīga ēka) redzams labajā pusē, kreisajā pusē, pretī veikalam “RIVA” atrodas divstāvu ēka – tas ir Jūsu galapunkts. Savu automašīnu ērti variet novietot bezmaksas autostāvvietā, iebraucot DACPGRT teritorijā.

Šīs norādes ir paredzētas Jūsu maršruta  plānošanai. Celtniecības darbu, satiksmes, laika apstākļu vai citu iemeslu dēļ patiesie apstākļi var atšķirties no augstāk norādītas informācijas, tādēļ jums ir atbilstoši jāplāno savs maršruts.

Dienas aprūpes centrā personām ar garīgā rakstura traucējumiem:

   Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā.

   Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni.

   Nodrošināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem

Savu automašīnu ērti var  novietot bezmaksas autostāvvietā, iebraucot DACPGRT teritorijā.

Последнее обновление страницы: 17.11.2021 12:07