SOCIĀLĀ DIENESTA PALĪDZĪBA ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ sakarā ar Covid 19

Par Sociālā dienesta darbu pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas.

AKTUĀLAIS DAUGAVPILĪ PĒC ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS ATCELŠANAS

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 13 “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību”

IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA NOTIEK TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA:

Klientu pieņemšanas laiks : 

Pirmdiena    08.00 - 18.00
Otrdiena      08.00 - 17.00
Trešdiena     08.00 - 17.00
Ceturtdiena   08.00 - 17.00
Pusdienu pārtraukums no 12.00 – 13.00
Piektdienās  klientu  pieņemšana nenotiek

Apmeklētāju ievērībai:

  • Klienti telpās tiks ielaisti pieraksta kārtībā
  • Ierasties savlaicīgi  5 minūtes pirms noteiktā pieņemšanas laika
  • Ierodoties uz pieņemšanu lietot mutes un deguna aizsegu, ievērot divu metru distanci
  • Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.
  • Visus iesniegšanai nepieciešamos dokumentus jāsagatavo laicīgi (mājās)

SOCIĀLAIS  DIENESTS  AICINA  IESNIEGT  IESNIEGUMUS  E-VEIDĀ,

IZMANTOJOT  VALSTS PĀRVALDES  PAKALPOJUMU  PORTĀLU  www.latvija.lv

VAI  NOSŪTOT  PA  PASTU (adrese Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401)
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Nepieciešamības gadījumā dokumentus (iesniegumus, atskaites un citus dokumentus) papīra formātā var atstāt Sociālā dienesta telpā Lāčplēša ielā 39 (ieeja no pagalma puses) vai Vienības ielā 8 dokumentu pieņemšanas kastē.

TĀLRUŅI  SAZIŅAI AR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS NODAĻU

654-49907, 654-49908, mobilo tālruņu lietotājiem 22814696 (BITE tīkls), bezmaksas tālrunis  80006966.

TĀLRUNIS SAZIŅAI AR SOCIĀLO PAKALPOJUMU NODAĻU: 654-40926

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Uzmanību!

 Informācijas centra iebraucējiem paziņojums par izmaiņām klientu apkalpošanā 

Ņemot vērā 12.martā Latvijas valdības Krīzes vadības padomes lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu saistībā ar Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un iespējamos riskus Latvijā, laika posmā līdz 12.maijam Informācijas centrs iebraucējiem pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. 

Minētajā laika posmā konsultācijas būs pieejamas tikai telefoniski un elektroniski:

Konsultatīvie tālruņi (t.sk. WhatsApp):

+371 25723222 (I-V 13:00-17:00)

+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

Tālrunis birojā:

+371 25723222 (I-V 13:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)

Skype: PatverumsDM

E-pasts: konsultacijas@integration.lv; ici.daugavpils@integration.lv
_
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Par Sociālā dienesta darbu pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas.

Asistenta pakalpojums pašvaldībā pēc ārkārtējās situācijas beigām – pakalpojuma stundu uzskaite un apmaksa jūnija mēnesī

Skaidrojums par dīkstāves pabalstu darba ņēmējiem, kas vienlaikus ir asistenta pakalpojuma sniedzēji

Sociālais dienests nogādās pārtikas paku atsevišķi dzīvojošiem pensionāriem un personām ar invaliditāti sākot ar 29.aprīli.

Informācija par pašvaldības atbalstu bērnu ēdināšanai ārkārtējā situācijā

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas derīguma termiņš tiek pagarināts līdz 2020. gada 31. maijam

Konsultāciju sociālas palīdzības jautājumos saņemšanai var zvanīt uz papildus mobilā tālruņa numuru

Latvijas Sarkanā krusta ES atbalsta paku izsniegšanas punktu darba grafiks

Asistenta pakalpojums ārkārtējās situācijas laikā: iesniegumi un atskaites ir jāiesniedz, apliecinājumus var neiesniegt

Uz pusgadu pagarina iepriekš pieņemtos lēmumus par invaliditāti

Asistenta pakalpojums ārkārtējās situācijas laikā: iesniegumi un atskaites ir jāiesniedz, apliecinājumus var neiesniegt

Izveido vienoto diennakts tālruni 8345 ar Covid-19 saistīto jautājumu noskaidrošanai

Pēdējās izmaiņas veiktas: 03.07.2020 10:31