PAR SOCIĀLĀ DIENESTA DARBU ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ sakarā ar Covid 19

DAUGAVPILS PAŠVALDĪBAS DARBA ORGANIZĀCIJA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ

KĀ RĪKOTIES, JA COVID-19 TESTS IR POZITĪVS VAI ESAT KONTAKTPERSONA?

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 44 “Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību

Klientu ievērībai!

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sakara ar situāciju ar Covid-19 infekcijas izplatīšanu,  klientu pieņemšana klātienē, izmantojot dzīvas rindas sistēmu NENOTIEK. 

SOCIĀLĀS  PALĪDZĪBAS  NODAĻA 

1.   Klientu apkalpošanas centrs Lāčplēša ielā 39:  

Klientu pieņemšana klātienē pēc iepriekšēja pieraksta:

 • pirmdienās              8.00 -12.00, 12.30-16.30
 • otrdienās                8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • trešdienās               8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • ceturtdienās            8.00 -12.00

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966,  22814696 (BITE tīkls)

Tālrunis saziņai, lai uzzinātu informāciju par komunālo pakalpojumu apmaksu (dzīvokļa pabalsts): 654-49908

Tālrunis saziņai klientu apkalpošanas punktā Lāčplēša ielā 39  braukšanas atlaižu karšu noformēšanai – 29579901.

2.   Klientu apkalpošanas punkts Liepājas ielā 4:

Klientu pieņemšana klātienē pēc iepriekšēja pieraksta:

 • pirmdienās              8.00 -12.00, 12.30-16.00
 • otrdienās                8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • trešdienās               8.00 -12.00, 12.30-15.30

ceturtdienās            8.00 -12.00

No 2020.gada  21.decembra  līdz 2021. gada 31.janvārim notiks dāvanu komplektu izsniegšana šādiem klientu kategorijām:   

 • bērniem, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu noteikta ārpusģimenes aprūpe;
 • bērniem ar invaliditāti;
 • bērniem līdz 14 gadiem (ieskaitot) no ģimenēm, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss;
 • gulošām personām ar invaliditāti

21., 22.decembrī un 28., 29. decembrī    dāvanu izsniegšana notiks no plkst. 8.00 līdz 16.00  

No 2021. gada 4. janvāira  līdz 2021.g  31.janvārim Liepājas ielā 4 dāvanu izsniegšana notiks:

 • pirmdienās             8.00 -16.00
 • otrdienās               8.00 -16.00
 • trešdienās              8.00 -16.00
 • ceturtdienās           8.00 -16.00

Tālruņi saziņai klientu apkalpošanas punktā Liepājas ielā 4: 654-76983, 654-76984, 22305984; 26955509

3.   Klientu apkalpošanas punkts Šaurā ielā 28:

Klientu pieņemšana klātienē, apkalpojot Sociālās mājas, Sociālās patversmes, Nakts patversmes, Ģimenes atbalsta centra/patversmes un Grupu dzīvokļu klientus, notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Papildus klientu (Ķīmiķu mikrorajona iedzīvotāju) pieņemšana klātienē notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

 • pirmdienās              8.00 -12.00, 12.30-16.30
 • otrdienās                8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • trešdienās               8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • ceturtdienās            8.00 -12.00

Tālruņi saziņai klientu apkalpošanas punktā Šaurā ielā 28:  654-45038, 29153451, 28236813 

4.   Klientu apkalpošanas punkts Vienības ielā 8 (17. kab.):

Klientu pieņemšana klātienē pēc iepriekšēja pieraksta:

 • pirmdienās              8.00 -12.00, 12.30-16.30
 • otrdienās                8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • trešdienās               8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • ceturtdienās            8.00 -12.00

Tālrunis saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Vienības ielā 8 (17. kab.): 654 28668

Papildus klientu pieņemšanai klātienē, iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja saņemt sociālo palīdzību attālināti (elektroniski, pa pastu vai speciāli izvietotās dokumentu pieņemšanas kastēs).

SOCIĀLO  PAKALPOJUMU  NODAĻA 

Sociālo pakalpojumu sniegšana Dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļā notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta. 
Tālrunis saziņai ar Sociālo pakalpojumu nodaļu: 654-40926

Klientu pieņemšanas laiks:

 • pirmdienās              8.00 -12.00, 12.30-16.30
 • otrdienās                8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • trešdienās               8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • ceturtdienās            8.00 -12.00

Asistentu pakalpojumu sektors

Sociālo pakalpojumu sniegšana asistentu pakalpojumu sektorā notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta. 
Tālruni saziņai ar Asistentu pakalpojumu sektoru: 654 40928 (pierakstam), 654-40929, 654-21536

Klientu pieņemšanas laiks:

 • pirmdienās              8.00 -12.00, 12.30-16.30
 • otrdienās                8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • trešdienās               8.00 -12.00, 12.30-15.30
 • ceturtdienās            8.00 -12.00

Dienas centrs “Saskarsme”  “Saskarsme” klientus nepieņem.   
Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem sniedz klientiem sociālos pakalpojumus ierobežotā apjomā: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16.30, ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12:00 līdz 12:30.
Aprūpes mājās birojs sniedz pakalpojumus, iespēju robežās samazinot aprūpes mājās klientu apmeklējumu skaitu, ievērojot katra klienta vajadzības.
Papildus iedzīvotāju pieņemšanai klātienē, tiek nodrošināta iespēja saņemt sociālos pakalpojumus arī attālināti (elektroniski, pa pastu vai speciāli izvietotās dokumentu pieņemšanas kastēs).

Sociālais dienests aicina iesniegt iesniegumus attālināti:

 • e-veidā, izmantojot e -pakalpojumu “IESNIEGUMS IESTĀDEI”  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv
 • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastē Lāčplēša ielā 39 (no pagalma puses) vai 
 • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”

Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

e-pasta adrese: socd@socd.lv

Sociālais dienests lūdz klientus ierasties savlaicīgi, 5 minūtes pirms noteiktā pieņemšanas laika, neveidojot nepamatotas rindas pie Dienesta ārdurvīm. 

Ierodoties uz pieņemšanu lietot mutes un deguna aizsegu, ievērot divu metru distanci.

Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam – pasei vai ID kartei.

Visus iesniegšanai nepieciešamos dokumentus jāsagatavo laicīgi (mājās).

Drošības pasākumu neievērošanas gadījumā Sociālā dienesta speciālisti klientus neapkalpos. Būsim atbildīgi ne tikai par savu, bet arī par līdzcilvēku drošību un veselību!

Pateicamies par sapratni!

 

__

Par ES pārtikas un pamata materiālās palīdzības pakām

Kur var saņemt bezmaksas atbalstu krīzes situācijā

Kur atrast bezmaksas psiholoģisko atbalstu un palīdzību

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Par vienreizējiem pabalstiem Covid-19 izraisīto seku pārvarēšanai

Covid-19 pandēmijas apstākļos pašvaldība sniegs papildus palīdzību mazaizsargātajiem pilsētas iedzīvotājiem

500 eiro atbalstu par katru bērnu izmaksās līdz 31. martam

Par Sociālā dienesta kases darba laiku

Sociālais dienests atsāks maksājumus skaidrā naudā 11. janvārī.

Sociālais dienests izsniegs Jaungada dāvanu komplektus gulošām personām ar invaliditāti un Aprūpes mājās biroja klientiem

Biežāk uzdotie jautājumi – par invaliditātes noteikšanu ārkārtējās situācijas laikā no 09.11.2020.

Sociālais dienests izsniegs Jaungada dāvanas bērniem

Daugavpils pašvaldība ir gatava aprūpēt stacionārā ievietoto vecāku bērnus

Mainās sejas masku izdales grafiks Lāčplēša ielā 39

Maksājumus skaidrā naudā Sociālais dienests veiks līdz 18.decembrim

Stājās spēkā grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.4 "Ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšana par maznodrošinātu"

Pieņemti Domes Saistošie noteikumi “Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību”

Pagarināts trūcīgo un maznodrošināto izziņas termiņš līdz 2021. gada janvāra beigām

Sociālais dienests izsniegs bezmaksas sejas maskas iedzīvotājiem ar trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu

Par pirts pakalpojumu sniegšanu ārkārtējas situācijas laikā.

Par asistenta pakalpojuma pašvaldībā nodrošināšanu ārkārtējās situācijas laikā no 09.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uz laiku pensionāriem braukšanai sabiedriskajā transportā tiek noteikts atvieglojums 50%

Izveido vienoto diennakts tālruni 8345 ar Covid-19 saistīto jautājumu noskaidrošanai

Pēdējās izmaiņas veiktas: 25.02.2021 11:50