Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem uz Daugavpils  pašvaldības  ES  finansētā  projekta “Ēkas energoefektivitātes uzlabošana Arhitektu ielā 21, Daugavpilī, nr. 4.2.2.0/21/A/062”  realizācijas  laiku, pārvācās uz jaunām telpām 18. Novembra ielā 197 V. Tas bija izaicinājums, gan darbiniekiem, gan stress klientiem. Pateicoties Dienas aprūpes centra darbinieku atbalstam, organizētībai, klientiem tika ierīkotas telpas atbilstoši viņu vajadzībām.
Pateicība Dienas aprūpes centra darbiniekiem par ieguldīto darbu, par nenogurstošo dzinuli, par atbalstu un radošo pieeju darba vides un klientu vides sagatavošanā, lai klienti  saņemtu pilnvērtīgu pakalpojumu.  
Tajās pašās telpās ir ierīkotas arī Specializētās darbnīcas un kokapstrādes telpa, kur radoši var izpausties ikviens klients, kas iesaistījies darba procesā.
Šajā Ziemassvētku laikā, gribas izteikt pateicības vārdus ne tikai speciālistu komandai, bet arī tiem mazajiem gariņiem, kas ikdienā iesaistās darba telpu uzkopšanā, klientu ikdienas aprūpē, tīrot, mazgājot, kopjot un kādu mīļu vārdu pasakot klientiem, kuri īpaši jūtīgi uztver apkārtējo vidi.
Gribas novēlēt visai komandai, lai uzplaukst Ziemassvētku brīnums!
Lai eņģeļi ar platiem spārniem,
Atnes jaunas cerības,
Laimi, prieku, veselību,
Nezūdošas vērtības.

Pateicības vārdi no administrācijas!
Alīnai Markulei
Innai Guščinai
Tatianai Martsulevichai
Larisai Staņevičai
Igoram Lisovskim
Jevgenijai Svirskai
Jevgenijam Kudresovam
Annai Pliskai
Svetlanai Krupeņinai
u.c. rūķiem, kas darbojas komandā

Sagatavoja Ligita Ļaļina