JAUNUMI

 • Trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības izziņas derīguma termiņš tiek pagarināts līdz 31. martam

  Sociālais dienests informē, ka ārkārtējas situācijas laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc tās beigām trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām saglabājas statusi un visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šiem mājsaimniecībām ir tiesības.Sakarā ar to, ka valstī ārkārtas situācija ir pagarināta līdz 28. februārim, trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības izziņas derīguma termiņš tiek pagarinātslīdz2022. gada 31. martam.

 • Dokumentus lielākā mājokļa pabalsta saņemšanai jāiesniedz līdz katra mēneša 25.datumam.

  Sakarā ar grozījumu Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kurš stājās spēkā24.12.2021, no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. maijam atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, personai ar invaliditāti un mājsaimniecībai, kuras sastāvā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, ir iespēja saņemt lielāku mājokļa pabalstu. Sociālais Dienests lūdz minētos klientu kategorijas iesniegt iesniegumus, aktuālos rēķinus/ pavadzīmes/ izdevumus apliecinošus dokumentus par īres, pārējo komunālo (elektrība, gāze, ūdens, apkure, apsaimniekošana, cietais kurināmais) un par telekomunikāciju pakalpojumu maksājumiem laikposmā no 1.janvāra līdz 31.martam. 2022.gada līdz katra mēneša 25.datumam.

 • Dienas centra “Saskarsme” apmeklētāji sagatavojuši Ceļojošu izstādi

  Laikā ,kad visi apsveikumi tiek pārsvarā sūtīti virtuālajā vidē, Dienas centra “Saskarsme” klienti, atceroties senākus laikus, nolēma sagatavojuši Ziemassvētku un Jaungada apsveikumu atklātņu izstādi. Janīna Zaiceva, kura uzticēja savus atklātņu krājumus izstādei stāstīja, ka tas ir viņas dzīves neaizmirstams laika posms, kad hobijs bijis tās krāt, pirkt, apmainīties vienam ar otru. Tika piedāvāts, lai izstāde pēc iespējas sasniegtu lielāku skatītāju loku, tai jābūt – Ceļojošai izstādei, kura apceļos visas Sociāla Dienesta struktūrvienības.

 • Patversme un Nakts patversme darbojas ziemas režīmā

  Šobrīd Daugavpils Nakts patversme (Šaurā ielā 23) katru dienu sniedz pakalpojumus personām, kurām ir nepieciešama naktsmītne, siltums, pārtika un personiskās higiēnas iespējas. Covid-19 apstākļos ir ieviests stingrs nodalījums starp Patversmes un Nakts patversmes klientiem. Patversmē 5. stāvā ir nodrošinātas telpas personām, kuras ir inficētas Covid-19 vīrusa infekciju.

 • Iedzīvotāju balsošana par pretendentiem konkursa „Gada balva sociālajā darbā 2021"

  Labklājības ministrija no 2022. gada 3. janvāra līdz 2022. gada 28. janvārim ir izsludinājusi iedzīvotāju balsošanu par pretendentiem konkursa „Gada balva sociālajā darbā 2021” nominācijās: “Labākais sociālais darbinieks sociālajā dienestā 2021”, “Labākais sociālais darbinieks sociālajā pakalpojumā publiskajā sektorā 2021”, “Labākais sociālais darbinieks nevalstiskajā un privātajā sektorā 2021” un “Labākais vadītājs sociālā darba jomā 2021”.

 • Projekta ietvaros iegādāts specializēts transportlīdzeklis

  Projekta Nr.LLI-550 “Neaizsargāto grupu sociālā iekļaušana Zarasai-Daugavpils pārrobežu reģionā, attīstot integrētu sociālās aprūpes tīklu / Social inclusion of vulnerable groups in Zarasai-Daugavpils cross-border region through development of integrated social care network (Valued people)” ietvaros tika iegādāts specializēts transportlīdzeklis – mikroautobuss Renault Trafic, kas pielāgots cilvēku ar īpašām vajadzībām pārvadāšanai. Transportlīdzeklis ir aprīkots ar kompaktu elektrohidraulisko liftu ar balstu.

 • NVO ”Padome “Varavīksne”” sēde

  27.decembrī Dienas centrā “Saskarsme” NVO ”Padome “Varavīksne”” biedri- senjoru biedrību un sociālo grupu pārstāvji ieradās uz savu 2021. gada pēdējo sēdi. Pie aktīvistiem bija ieradies Daugavpils pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs A. Elksniņš, Daugavpils pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks V.Kononovs.

 • DI Latgalē. Projekta stāsti. Ziemassvētki

  Ir pienācis gada skaistākais un pasakainākais laiks. Kopā ar sadarbības partneriem Latgales pašvaldībās Latgales plānošanas reģiona projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI Latgalē)”(Nr.9.2.2.1./15/I/005) komanda sūta vissiltākos sveicienus katram Latvijas iedzīvotājam un novēl gaišus, prieka un mīlestības pilnus Ziemassvētkus un veselības bagātu Jauno gadu.