JAUNUMI

 • Aizgāja pelnītā atpūtā Aprūpes mājās biroja aprūpētāja Tatjana Fiļimonova

  Aprūpes mājās biroja aprūpētāja Tatjana Fiļimonova uzsāka savu darbu Sociālajā dienestā kopš 1992.gada. 18.gadu vecumā Tatjana iestājas darbā par aprūpētāju ilgstošā sociālās aprūpes teritoriālajā centrā. 44. gadus Tatjana veltīja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veciem cilvēkiem, kuri palika bez palīdzības un uzraudzības. Visus gadus Tatjana sniedza saviem klientiem ikdienas aprūpes mājās pakalpojumus, dāvināja savu līdzsajūtu, sirsnību un mīlestību. Pateicamies Tatjanai Fiļimonovai par ilgadēju pašaizliedzīgu, ar augstu atbildības izjūtu veiktu darbu!
 • Mūsu “Sapnis” piedalījās Latgales novada 17. Senioru dziesmu un deju festivālā Višķos

  16. jūnijā Daugavpils novada Višķu pagasta estrādē notika Latgales novada 17. Senioru dziesmu un deju festivāls “Saulei pretī mūžu ejot”. Šajā pasākumā sekmīgi piedalījās Sociālā dienesta Dienas centra “Saskarsme” senioru deju kolektīvs “Sapnis” T. Lapkovskas vadībā. Festivāla goda viešņa bija Labklājības ministre Ramona Petraviča.

 • Skrīverieši pārņem Daugavpils Sociālā dienesta pieredzi

  12.06. Sociālā dienesta Dienas centrā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, Dienas centrā “Saskarsme” pieredzes apmaiņā viesojās Skrīveru Dienas aprūpes centra darbinieki. Kolēģi tika iepazīstināti ar centru darbību. Viesi bija ieinteresēti par DI procesa realizēšanas gaitu Daugavpils pašvaldībā, klientu novērtēšanu.

 • Dienas centra “Saskarsme” kolektīvi piedalījās Pilsētas svētku aktivitātēs un intensīvi gatavojas 17. Latgales novada Senioru dziesmu un deju festivālam Višķos “Saulei pretī mūžu ejot”.

  06.06. Dienas centra “Saskarsme” zālē izskanēja deju grupu, ansambļu, solistu sagatavotais Pilsētas svētku ieskaņas koncerts. Savukārt, Dienas centra “Saskarsme” sociālās rehabilitācijas programmas „Dzīves kvalitāte” pulciņu “Pērļošana”, “ Dekupāža”,”Krāsa” ,”Latgales sižeti”, ”Čaklās rokas” dalībnieki sarīkoja savu darbu izstādes . 08.06.Dienas centra klienti aktīvi piedalījās Pilsētas svētku gājienā. 09.06. Sociālās rehabilitācijas programmas „Dzīves kvalitāte” dalībnieki ,kuri pārstāv Dienas centra kolektīvus -ansambli ” Cerība”, ”Draudzība”, ”Sarma”, solistus, deju grupu “Sapnis” ar koncertu uzstājās A. Pumpura skvērā.
 • Sociālais dienests uzlabo Sociālās palīdzības nodaļas klientu apkalpošanas kvalitāti.

  Lai optimizētu Sociālā dienesta Klientu apkalpošanas centra Lāčplēša iela 39 darbu, pieņemts lēmums, ka tiem Daugavpils iedzīvotājiem, kuriem ir sarežģīti ierasties uz pieņemšanu pie Sociālās palīdzības nodaļas sociālajiem darbiniekiem, turpmāk varēs pieteikties iepriekš un ierasties sev ērtā laikā. Runa iet par šādiem klientu kategorijām:

 • Plašākās sociālās aprūpes iespējas bērniem ar invaliditāti DI projekta ietvaros

  Sociālais dienests informē, ka projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”Nr.9.2.2.1/15/I/005 ietvaros bērni, kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, var saņemt bezmaksas aprūpes pakalpojumu, kas paredz: