JAUNUMI

 • Aicinām iesniegt iesniegumus attālināti!

  Sociālais dienests atgādina, ka vienreizējus pabalstus Covid-19 izraisīto seku pārvarēšanai piešķir uz IESNIEGUMA pamata.

  Iesniegumu veidlapas var saņemt:

  Lāčplēša ielā 39,

  Vienības ielā 8,

  Liepājas ielā 4

  Sociālais dienests aicina neveidot nepamatotas rindas un iesniegt iesniegumus attālināti :

 • Pašvaldība apmaksās līdz 8 dienu uzturēšanās stacionāros pensionāriem, personām ar invaliditāti un vecāko klašu skolēniem

  2021.gada 2.martā stājas spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām", tie paredz, ka tiesības saņemt atbalstu pacienta līdzmaksājuma segšanai vai kompensēšanai normatīvajos aktos noteiktajā apmēra līdz astoņām dienām (agrāk bija līdz četrām dienām) dienas stacionārā vai diennakts stacionārā ir pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, izņemot gadījumus, ja pacienta līdzmaksājums sedz no valsts budžeta.

 • Par vienreizējiem pabalstiem Covid-19 izraisīto seku pārvarēšanai

  Saskaņā arSaistošo noteikumu Nr.44 “Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību"grozījumiem, no 2021g. 25.februāra tiek ieviesti vienreizējie pabalsti Covid-19 izraisīto seku pārvarēšanai. Informējam par pabalstu apmēriem un iedzīvotāju kategorijām, kurām šie pabalsti pienākas.

 • Par valsts finansēto asistenta pakalpojumu

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sektors “Asistentu pakalpojumi” atgādina, ka ārkārtas situācija valstī noteikta no 09.11.2020. līdz 06.04.2021.

  Lai saņemtu samaksu par asistenta pakalpojuma sniegšanu,atskaites par asistenta pakalpojumu ir jāiesniedz, tajās norādot izmantoto stundu skaitu par februāra mēnesi.

 • Sociālajā dienesta uzsākta vakcinācija pret COVID-19 infekciju

  2021. gada 23.februārī Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests” tika uzsākta darbinieku un klientu vakcinācija pret COVID-19 vīrusu. Potēšanu uzsāka Grupu dzīvokļos un Ģimenes atbalsta centrā/patversmē (Šaurā ielā 26), piedāvājot vakcinēties darbiniekiem un klientiem. Vakcinācija ir stingri brīvprātīga, tāpēc vakcinēti bija tikai tie, kuri izteica savu vēlmi saņemt vakcīnu.

 • Simtgadnieku pulkam pievienojās divas daugavpilietes

  2021.gada 18.februārī Sociāla dienesta vadītāja Līvija Drozde apmeklēja Daugavpils iedzīvotājus Jadvigu Tvardovsku un Viktoriju Molotkovu, kurām šomēnes apritēja 100 gadi. Jubilāres saņēma skaistus pušķus, rakstisko Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Igora Prelatova apsveikumu un dāvanu - materiālo atbalstu 150 euro apmērā. Novēlam simtgadniecēm stipru veselību, labklājību un daudz tuvinieku mīlestības!
 • Paldies par labdarību!

  Sociālās un Naktspatversmes administrācija un Klienti saka Lielu PALDIES, jaunajai sievietei, kura 15.02.2021. ziedoja Patversmei pārtikas produktus. Šajā Covid-19 laikā ziedotā pārtika palīdzēs daudziem klientiem, kuri nonākuši krīzes situācijā un nespēj nodrošināt pamatvajadzības.

  Mīļš paldies!

 • Samuilam Gleizerovam apritēja 101 gads!

  Šodien Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja Līvija Drozde apmeklēja Samuilu Gleizerovu, kuram 2021.gada 14.februārī apritēja 101 gads. L.Drozde pasniedzajubilāram svētku pušķi, Domes priekšsēdētāja Igora Prelatova rakstisko apsveikumu un materiālo atbalstu 200 eiro apmērā .

 • Darbi dienas centrā “Saskarsme ” ārkārtējās situācijas laikā

  Dienas centra “Saskarsme” pakalpojums klientiem sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju uz laiku nav pieejams. Šis laika brīdis tiek izmantots, lai veiktu nodarbību telpu kosmētisko remontu , pārmazgātu aizkarus. Darbus palīdz veikt palīgstrādnieki, kuri norīkoti piedalīties pasākumā Algoti pagaidu sabiedriskie darbi un klienti, kurus nozīmē Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba pilngadīgām personām sektors līdzdarbības pienākumu veikšanai.

 • Sociālā dienesta pateicība Daugavpils reģionālajai slimnīcai

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” izsaka lielu pateicību SIA ”Daugavpils reģionālā slimnīca” mediķiem, personīgi slimnīcas valdes loceklim Grigorijam Semjonova k-gam par veiksmīgu sadarbību, iejūtību pret pacientiem, profesionalitāti un operativitāti jautājumu, kas skar Sociālā dienesta klienta veselību, risināšanā. No sirds novēlam slimnīcas kolektīvam stipru veselību, labklājību un panākumus darbā!

 • Atbalstot aizgādņus, tiek ieviests jauns materiālā atbalsta veids

  2021.gada 11.februārī stājās spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.46 Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām .Tiek ieviests jauns atbalsta veids pilngadīgo personu aizgādņiem, kurus ar savu lēmumu ir iecēlusi Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa.

  Pabalsta apmērs aizgādnim par katru aizgādnībā esošo personu ir: