Informācija mājokļa pabalsta saņēmējiem

Mājokļa pabalsta aprēķināšanai Sociālais dienests lūdz klientus ar trūcīgas vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusiem iesniegt  aktuālos rēķinus/ pavadzīmes/ izdevumus apliecinošus dokumentus par īres, […]