JAUNUMI

 • Sociālie darbinieki no Bulgārijas atbrauca Daugavpilī pēc darba pieredzes.

  Sociālie darbinieki no Bulgārijas atbrauca Daugavpilī pēc darba pieredzes.

  13.augustā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” viesojās kolēģi no Bulgārijas. Ciemiņiem tika sniegta informācija par Sociālā dienesta struktūru un funkcijām, par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu veidiem, ko sniedz Daugavpils pašvaldība. Īpaši viesus interesēja sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā.

 • ESIET UZMANĪGI!

  Par sociālo darbinieku veicamo apsekojumu kārtību.Lai izvairītos no pārpratumiem un prettiesisko darbību gadījumu mēģinājumiem , Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” informē Daugavpils pilsētas iedzīvotājus par sociālā darbinieka vizītes kārtību.

 • Daugavpils pašvaldības sociālā palīdzība ģimenēm ar bērniem skolēniem

  Daugavpils pašvaldība pievērš īpašu uzmanību rūpēm par ģimenēm ar bērniem. Šī palīdzība pirmkārt ir adresēta tām ģimenēm, kam piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātās statuss, kā arī aizbildņu ģimenēm, ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti un daudzbērnu ģimenēm. Tuvojoties jaunajam mācību Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" atgādina par to, kādu palīdzību var saņemt ģimenes, kurās ir skolas vecuma bērni.

 • Atbalsts pandusu un pacēlāju ierīkošanai pienākas tikai tiem, kas pārvietojas riteņkrēslā

  Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.23 “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai”, Daugavpils pašvaldība nodrošina atbalsta pasākumus mājokļa iekšējās un ārējās vides pielāgošanai personām ar I un II grupas invaliditāti, kuriem ir kustību traucējumi, kuri pārvietojas mājoklī un ārējā vidē tikai riteņkrēslā, nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījuma vietā, kā arī bērnam ar invaliditāti ar kustību traucējumiem.