JAUNUMI

 • Naktspatversmes klientiem nepieciešami siltie vīriešu apavi

  Laikam, katram no mums mājās ir mantas, kuras mēs nelietojam ilgu laiku. Tostarp, viss tas var būt ļoti noderīgs cilvēkiem , kuri ir nonākuši krīzes situācijā.Šobrīd iestājās bargs sals, un Naktspatversmes klientiem ir ļoti nepieciešami vīriešu ziemas apavi.Sociālais dienests vēršas pie pilsētas iedzīvotājiem ar lūgumu būt atsaucīgiem un ziedot labā stāvoklī lietotus vīriešu apavus Naktspatversmes iemītniekiem.Liels paldies jau iepriekš!

 • Sociālā taksometra pakalpojuma klientu ievērībai!

  Sociālais dienests informē, ka sociālā taksometra pakalpojumu no 15.01.2021 līdz 26.01.2021. varēs saņemt tikai medicīnisko iestāžu apmeklējumiem. Lūgums pieteikt sociālā taksometra pakalpojumu iepriekš - 2 dienas pirms brauciena. Tālrunis 26409763.

 • Par Sociālā dienesta kases darba laiku

  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”informē, kaizmaksas pabalstu saņēmējiem skaidrā naudā Sociālā dienestakasē Vienības ielā 8 notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta .

  Kases darba laiks:

 • Nakts patversme gatava uzņemt klientus barga sala laikā

  Saskaņā ar sinoptiķu prognozēm, tuvākajā laikā Latvijā var iestāties bargs sals, kas noteikti ietekmēs daudzu sociāli neaizsargātu iedzīvotāju ikdienu. Šobrīd Daugavpils Nakts patversme (Šaurā ielā 23) katru dienu sniedz pakalpojumus cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama naktsmītne, siltums, pārtika, sanitārā un medicīniskā pamataprūpe. Covid-19 apstākļos ir ieviests stingrs nodalījums starp Sociālās un Nakts patversmes telpām un izolatora telpām tiem, kuriem tiek veikta koronavīrusa pārbaude, un tiem, kuriem šis vīruss ir konstatēts.

 • Par ES pārtikas un pamata materiālās palīdzības pakām

  Sociālais dienests informē, ka atsevišķi dzīvojošas personas, kuru ienākumu līmenis ir no 242,01 euro līdz 327,00 euro var saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu Sarkanajā krustā. Lai atbalstu saņemtu personām, kurām iepriekš statusa izziņā nebija norādes par atbalsta saņemšanu var sazināties ar Dienestu pa tālruni, lai vienotos par statusa izziņas saņemšanas kārtību.

 • Jaunajā gadā mainījusies sociālo statusu piešķiršanas kārtība

  Ar 1.janvāri spēkā stājušies valdības noteiktie grozījumi saistošajos noteikumos, kas nosaka sociālās palīdzības sniegšanas kārtību valstī, līdzsvarojot šo atbalstu dažādās pašvaldībās. Jaunie nosacījumi ir labvēlīgāki visneaizsargātākajiem iedzīvotājiem, taču Daugavpilī, kur atbalsta apmērs vairākām kategorijām ir lielāks, nekā citviet valstī, virknē gadījumu nedaudz stingrāki kļūs kritēriji, kas ļauj saņemt maznodrošinātās mājsaimniecībastatusu. Tomēr pašvaldībā tiek meklēti risinājumi, lai atbalstītu visus iedzīvotājus, kas nonākuši ekonomiski sarežģītā situācijā.

 • Pateicība no klientes

  Sociālais dienests saņēma vēstuli no klientes A. Seļčenkovas, kurā viņa izsaka pateicību Sociālo pakalpojumu organizēšanas un sociālā darba personām ar invaliditāti un veciem ļaudīm sektora vecākajai sociālajai darbiniecei Ludmilai Кrasņikovai un Aprūpes mājās biroja aprūpētājai Zinaidai Daņilovai par profesionālu darbu, labu servisu, iejūtību un uzmanību pret klientiem. Savukārt, Sociālais dienests pateicas A. Seļčenkovai par mūsu speciālistu darba augsto novērtējumu un novēl viņai stipru veselību Jaunajā 2021 gadā!

 • Mājsaimniecību ienākumu, īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumu izvērtēšana trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanai

  Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu piešķir, izvērtējot mājsaimniecību ienākumus, īpašumus un naudas līdzekļu uzkrājumus valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Šo kārtību nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums un Ministru kabineta noteikumi Nr. 809 ”Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.

 • Sociālās palīdzības nodaļas klientu ievērībai !

  Sociālais dienests informē, ka Sociālās palīdzības nodaļa ( Klientu apkalpošanas centrs Lāčplēša iela 39, klientu pieņemšanas punkti Liepājas ielā 4, Šaurā ielā 28 un Vienības ielā 8) no 04.01.2021. līdz 06.01.2021. klātienē klientus nepieņems tehnisko iemeslu dēļ.