JAUNUMI

 • Atvērto durvju Diena biedrībā "Lielas ģimenes"

  Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Lielas ģimenes" aicina uz atvērto durvju dienu 27.februārī plkst. 18.30.-20.00. Varšavas ielā 45, 203.kab.

  Aicinām jaunas ģimenes,lai iepazīstinātu ar biedrības darbību, idejām un ieguvumiem. Gaidām ciemos biedrības ģimenes ar jaunām idejām un ierosinājumiem, kā arī draugus, lai aprunāties.

 • Daugavpilī uzlabos vides pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti

  Daugavpilī dzīvo vairāki simti cilvēku ar kustību traucējumiem un cita veida nopietnajām fiziskajām kaitēm. Lai padarītu viņiem pieejamāku apkārtējo vidi, pašvaldībā tiek īstenoti vairāki projekti un sociālā atbalsta programmas. 2020. gadā ieplānots veikt pilsētas infrastruktūras uzlabojumus, kā arī palielināt materiālo atbalstu individuālo pandusu ierīkošanai un mājokļu iekārtošanai.

 • Aktīvi darbojas personu ar invaliditāti NVO padome

  Personu ar invaliditāti sabiedrisko organizāciju padomes 7. februāra kārtējā sēdē tika apstiprināts padomes sastāvs, padomes nosaukums un ievēlēts priekšsēdētājs. Par personu ar invaliditāti NVO padome "Mēs varam vairāk" tika vienbalsīgi ievēlēta Anna Stankeviča, biedrības "Ilgas" priekšsēdētāja. Par vietnieku kļuva Aleksandrs Bobrovs no Daugavpils neredzīgo biedrības. Kopā padomi veido 11 personu ar invaliditāti sabiedrisko organizāciju pārstāvji.

 • Daugavpilī pieaug atbalsts jaunām ģimenēm, jubilāriem un bāreņiem

  izvadītajā nedēļā Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēdē deputāti akceptēja grozījumus vairākos saistošajos noteikumos, kas paredz pašvaldības materiālā atbalsta palielināšanu mazaizsargātām personām: šogad ievērojami pieaugs bērna piedzimšanas pabalsts, kļūs plašāks jubilejas atbalsta saņēmēju loks un dubultosies tā summa, kā arī būtiski palielināsies sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

 • Vecāko klašu skolēniem kompensēs pacienta līdzmaksājumus

  Atbalstot jauniešu izglītību, Daugavpils domes deputāti papildināja Saistošos noteikumus Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām" ar jauniem atbalsta veidiem. Sākot ar 2020.gada 28.janvāri vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Daugavpils pilsētā un kuri mācās klātienē, vecumā no 18 līdz 20 gadiem, Sociālais dienests segs/kompensēs: