JAUNUMI

 • Daugavpilietei Marijai Trošinai apritēja 101 gads

  Marija Trošina savu 100 gadu jubileju atzīmēja pagājušajā gadā. Šogad apsveikt gaviļnieci personīgi ierādās Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Igors Prelatovs . Viņš pasniedzaM. Тrošinai svētku pušķi un materiālo atbalstu 200 eiro apmērā. Atbalstot seniorus jubilejā, šīgada jūlijā stājās spēkā grozījumi Saistošajos noteikumos, kuri nosaka, ka persona, kura sasniegusi 101 gada vecumu un visās nākamajās dzimšanas dienās tiesīga saņemt atbalstu 200euroapmērā vienu reizi gadā. M.Trošina kļuva par pirmo seniori, kura saņēma šo jaunu atbalsta veidu no pašvaldības.

 • Stājās spēkā Saistošo noteikumu grozījumi iedzīvotāju interesēs

  10.10.2020. stājās spēkā vairāki grozījumi un precizējumi Saistošajos noteikumos Nr. 21 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi", kurus Sociālais dienests sagatavoja un iesniedza Domei. Grozījumi paredz daudz labākus nosacījumus sociālo pakalpojumu saņemšanai klientiem un paredz jaunus atvieglojumus pakalpojuma samaksai.

 • Dienas centrs “Saskarsme” atsāk darbību

  Sociālais dienests informē, ka Dienas centrs “Saskarsme” Liepājas ielā 4 no 9.oktobrī atsāk darbību. Sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatības riskiem, Dienas centrs “Saskarsme” sniedz sociālos pakalpojumus ierobežotā apjomā.

 • Bezmaksas juridiskais atbalsts iedzīvotājiem

  Tieslietu ministrija, Tiesu administrācija un Juridiskās palīdzības administrācija 2019.gada 15.septembrī sadarbībā ar Eiropas Padomes Komisiju Tiesu efektivitātei (CEPEJ) uzsāka projekta “Pieejas tiesiskumam stiprināšana Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus, kā arī atbalstot tiesu politikas attīstību un paaugstinot tiesas vadības kvalitāti” īstenošanu Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros.Projekta mērķis ir stiprināt pieeju tiesiskumam, attīstot un uzlabojot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas, kā arī paaugstinot tiesu darbības kvalitāti.

 • Daugavpilī nosvinēja Starptautisko senioru dienu

  Vairāku gadu garumā 1.oktobrī visā pasaulē, tai skaitā Daugavpilī, atzīmē Starptautisko senioru dienu. Tādējādi sabiedrībā tiek aktualizēti jautājumi par cilvēku cienījamā vecumā dzīvi, grūtībām un nodarbošanos. Par godu šai dienai Daugavpils pilsētas dome, Sociālais dienests, Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils nodaļa un pilsētas kultūras iestādes sagatavoja senioriem virkni pasākumu, par centrālo no kuriem kļuva radošo kolektīvu koncerts Dubrovina parkā, kas norisinājās, ievērojot visas epidemioloģiskās prasības.

 • Sociālais dienests strādā pie klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanas

  28. septembrī darbu uzsāka Sociālā dienesta vadītāja Līvija Drozde, kuru šajā amatā Domes deputāti apstiprināja saskaņā ar veiktā konkursa rezultātiem. Pirmajās dienās šajā amatā, L. Drozde vairakkārt apmēklēja Klientu apkalpošanas centru Lāčplēša ielā, 39, kur tikās un sarunājās ar klientiem, Sociālās palīdzības nodaļas darbiniekiem un vadību.

 • Daugavpilī atklāts sociālo pakalpojumu centrs bērniem „Rīta Vēsma”

  Piektdien, 25. septembrī, bijušās 1. speciālās skolas telpās (18.Novembra ielā 197V) durvis vēris sociālo pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem „Rīta Vēsma”. Tas ir izveidots Latvijas Sarkanā Krusta paspārnē un ir pirmais šāda veida centrs Latvijā, kur dažādu nozaru speciālisti vienuviet nodrošinās bērniem un pusaudžiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

 • 1. oktobris - Starptautiskā veco ļaužu diena

  Starptautiski atzīmējamās dienas statusu 1. oktobrim piešķīra ANO Ģenerālā asambleja, 1991. gadā izsludinot to par Starptautisko veco ļaužu dienu. Šīs dienas mērķi ir pievērst sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanās problēmām, veco ļaužu dzīves grūtībām, vientuļajiem vecajiem cilvēkiem. Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” kopīgi ar sadarbības partneriem, Latvijas Sarkanā krusta Daugavpils nodaļu un pilsētas kultūras iestādēm, sagatavojusi senioriem virkni pasākumu.

 • Dienas centra “Saskarsme” pakalpojums klientiem tiek sniegts, ievērojot visus drošības pasākumus Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

  Dienas centrā “Saskarsme”, ievērojot visus drošības pasākumus Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai (distancēšanās ievērošana, nodarbību laika samazināšana, telpu mitrā uzkopšana pēc katras aktivitātes/nodarbības, vēdināšana) pēc ārkārtas situācija atcelšanas, atsāktas aktivitātes un nodarbības Dienas centra apmeklētājiem.