JAUNUMI

 • Daugavpiliešu simtgadnieku pulkam pievienojās Nadežda Lohova

  2021.gada 12.aprīlī Sociāla dienesta pārstāvji apmeklēja Daugavpils iedzīvotāju Nadeždu Lohovu , kurai 10.aprīlī apritēja 100 gadi. Jubilāre saņēma skaistu pušķu, rakstisko Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Igora Prelatova apsveikumu un dāvanu - materiālo atbalstu 150 euro apmērā. Novēlam simtgadniecei stipru veselību, labklājību un daudz tuvinieku mīlestības!

 • Asistenta pakalpojuma nodrošināšana PĒC ārkārtējās situācijas atcelšanas, no 07.04.2021.

  Sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu no 09.11.2020. – 06.04.2021. spēkā bija Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā” norma, kas noteica, ka ārkārtējās situācijas laikā asistenta pakalpojumam piešķirtās un neizmantotās stundas persona ar invaliditāti var izmantot sociālās iekļaušanās jeb brīvā laika pavadīšanas pasākumiem, nepārsniedzot personas iepriekšējos trijos kalendāra mēnešos vidēji vienā mēnesī izmantoto stundu skaitu.

 • Mīļie kolēģi!

  Pirms 29 gadiem, 1992.gada 2.aprīlī ar Daugavpils pilsētas Valdes lēmumu tika dibināta Sociālā nodrošinājuma nodaļa, kas kļuva par pamatu mūsdienīgajai un stiprajai iestādei - Sociālajam dienestam. Jūs esat šī dienesta darba spēks un glābšanas komanda pilsētas iedzīvotājiem.Šogad ir otrais gads, kad nevaram sanākt kopā un atzīmēt svētkus, bet tas nenozīmē, ka jāaizmirst pateikties Jums par pašaizliedzīgu darbu ar milzīgu pārslodzi un pašatdevi! Par izturību un iejūtību!Un, protams, novēlēt stipru fizisko un garīgo veselību! Un labu pašsajūtu šajā kolektīvā! Un neizdegt profesionāli!Ar vispatiesāko cieņu, Helēna Soldatjonoka

 • Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” turpina darbu Covid-19 pandēmijas apstākļos

  Jau gandrīz 5 mēnešus Sociālais dienests strādā izsludinātās sakarā ar infekcijas COVID-19 izplatību ārkārtējās situācijas apstākļos. Visu šo laiku Dienests pieņēma Sociālās palīdzības un Sociālo pakalpojumu nodaļu klientus, stingri ievērojot sanitāri epidemioloģijas prasības. Daļa darbinieku strādā attālināti. Dienas centra “Saskarsme” pakalpojumus nācās pārtraukt, bet daļa no tiem tika sniegta attālināti, piemērām, deju kolektīvu un cigun vingrošanas nodarbības. Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumi tika sniegti ierobežotā apjomā. Aprūpes mājās birojs visu šo periodu savus klientus apkalpoja nepārtraukti.

 • 3.aprīlī sāksies reģistrācija uz vasaras nometnēm

  3.aprīlī,plkst. 10.00 sāksies elektroniskā reģistrācija bērniem un jauniešiemuz vasaras nometnēm Jaunatnes nodaļas mājaslapā jaunatne.daugavpils.lvsadaļā „Nometnes”. Būs pieejamas dienas un diennakts nometnes, kuras varēs apmeklēt bērni un jaunieši sākotno 6līdz 14 gadu vecumam.

 • Pagarina bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksas periodu

  Saeima 25.martā, kā steidzamu pieņēma grozījumu likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”. Ar grozījumu līdz sešiem mēnešiem, iepriekš noteikto četru mēnešu vietā, pagarināts bezdarbnieka palīdzības pabalsta maksimālais izmaksas periods. Pabalsta apmērs ir 180 eiro mēnesī, un to var saņemt personas, kuras Covid-19 laikā pēc bezdarbnieka pabalsta izmaksas beigām nav atradušas darbu, neveic saimniecisko darbību un turpina atrasties bezdarbnieka statusā.

 • Par vienreizējiem pabalstiem Covid-19 izraisīto seku pārvarēšanai

  Saskaņā arSaistošo noteikumu Nr.44 “Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību"grozījumiem, no 2021g. 25.februāra tiek ieviesti vienreizējie pabalsti Covid-19 izraisīto seku pārvarēšanai. Informējam par pabalstu apmēriem un iedzīvotāju kategorijām, kurām šie pabalsti pienākas.

 • Lekcija senioriem par vakcināciju

  18. martā Veselības ministrijas speciālisti attālinātā režīmā (Zoom platformā) organizēja Daugavpils senioriem lekciju par vakcināciju pret Covid-19. Tikšanās noritēja dialoga veidā, tajā piedalījās Dienas centra “Saskarsme” klienti kopā ar kultūras pasākumu organizatori Tatjanu Lapkovsku. Veselības ministrijas pārstāvji sniedza auditorijai izsmeļošu informāciju par vīrusa Covid-19 izplatības ceļiem, vakcinācijas principiem un iespējām.