JAUNUMI

 • Izveidots brīvprātīgo palīdzības tīkls pārtikas piegādēm risku grupām un cilvēkiem pašizolācijā vai karantīnā

  No 17. Līdz 20. martam norisinājās virtuālais hakatons HackForce, kura mērķis bija meklēt risinājumus koronavīrusa krīzes radītajiem izaicinājumiem. Starp uzvarētājiem ir kustība #paliecmājās – brīvprātīgo tīkls, kas bez maksas vēlas palīdzēt ar pārtikas un citu preču piegādi tiem, kas ir riska grupā vai atrodas mājās karantīnā. Saņemt #paliecmājās palīdzību var jebkurš– zvanot pa tālruni 25661991 vai apmeklējot mājas lapu www.paliec-majas.lv.

 • Uz pusgadu pagarina iepriekš pieņemtos lēmumus par invaliditāti

  Ja ārkārtējās situācijas laikā nebūs saņemts personas iesniegums un nepieciešamie dokumenti atkārtotai invaliditātes ekspertīzes veikšanai, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) iepriekš izdotais lēmums par invaliditāti tiks pagarināts automātiski uz sešiem mēnešiem. Tas nozīmē, ka iepriekš izdotā lēmuma par invaliditāti un uz invaliditātes laiku izsniegto atzinumu termiņš tiks pagarināts bez personas iesnieguma.

 • Cilvēkiem ar invaliditāti ārkārtējās situācijas laikā būs iespējams saņemt asistenta pakalpojumu līdzšinējā apmērā

  Ir paredzēts, ka ārkārtējās situācijas laikā cilvēkiem, kuri sniedz asistenta pakalpojumu, būs tiesības iepriekš piešķirto un neizmantoto stundu apjomu dažādiem pasākumiem izmantot brīvajam laikam, kur šobrīd parastais noteiktais pakalpojuma stundu limits ir tikai divas stundas nedēļā. Tiesa, asistenta pakalpojuma sniedzēji to drīkstēs sniegt, nepārsniedzot iepriekšējos trijos kalendārajos mēnešos vidēji vienā mēnesī izmantoto stundu skaitu.Šādu kārtību paredz otrdien, 17. martā, valdības sēdē pieņemtie grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā”.

 • Labdarības akcijā pārtikas pakas saņems vairāk nekā 3000 trūkumā nonākuši cilvēki visā Latvijā

  Paplašinot sadarbību ar Latvijas Samariešu apvienību un pārtikas banku "Paēdušai Latvijai", mazumtirgotājs "Rimi Latvia" ziedo pārtiku, lai nodrošinātu pārtiku Latvijas ģimenēm, kuras ārkārtējā stāvokļa dēļ nonākušas trūkumā. Kopumā Pārtikas bankas programma tuvāko dienu laikā saņems 800 "Rimi Latvia" sagādātās pārtikas pakas ar ikdienas uzturā nepieciešamākajiem produktiem, kas tiks nodotas vairāk nekā 3000 cilvēkiem visā Latvijā.

 • Pēc karantīna Dienas centra “Saskarsme” apmeklētāji tiks gaidīti atpakaļ uz nodarbībām

  Lai arī Dienas centra “Saskarsme” pakalpojums klientiem sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju uz laiku nav pieejams, šis laiks tiek izmantots telpu labiekārtošanas darbiem. Tiek veikts kāpņu telpas un 2.stāva gaiteņa kosmētiskais remonts. Remontdarbus veic palīgstrādnieks ,kas norīkots piedalīties pasākumā Algoti pagaidu sabiedriskie darbi.

 • Daugavpilī visu no 2020.g. 1. janvāra piedzimušo bērnu vecāki saņems atbalstu 500 euro apmērā.

  2020.g. 24.martā stājās spēkā grozījums Daugavpils pilsētas domes Saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām". Grozījuma mērķis - laiparedzēto palielināto atbalstu 500euroapmērā bērna piedzimšanas gadījumā vecāks, kurš ar 2020. gada 1. janvāri atbalstu jau būs saņēmis 300,00euroapmērā, varētu saņemt starpību 200,00euro. Tādejādi, bērna piedzimšanas gadījumā kopējais atbalsta apmērs visiem jaundzimušo vecākiem ar 2020. gada 1. janvāri būs vienāds - 500,00euro.

 • Uzmanību! Aktivizējas krāpnieki!

  Sociālajā dienestā ir informācija, ka nezināmas personas zvana pa telefonu vientuļiem, veciem cilvēkiem, stādās priekšā kā sociālie darbinieki un lūdz paziņot personas datus (uzvārds, vārds, vecums, mājas adrese, utt). Sociālais dienests aicina pilsētas iedzīvotājus nesniegt nekādu informāciju par sevi telefonsarunās ar nepazīstamām personām. Senioru radus un paziņas aicinām atbalstīt vecāka gadagājuma cilvēkus un palīdzēt viņiem ar produktu, medikamentu vai citu pirmās nepieciešamības preču piegādi.

 • Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas derīguma termiņš tiek pagarināts līdz 2020. gada 31. maijam

  LM atgādina, ka trūcīgā un maznodrošinātā statuss dod tiesības ģimenei (personai) saņemt valsts un pašvaldības noteikto atbalstu un atvieglojumus.

  Personas, kuras saņem valsts vai pašvaldības apmaksātus sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus kā trūcīgas vai maznodrošinātas personas, var turpināt saņemt šos pakalpojumus arī situācijā, ja COVID -19 izraisītās ārkārtas situācijas laikā personai beidzas trūcīgas vai maznodrošinātā statusa derīguma termiņš. Pakalpojuma sniedzējam ir iespējams sazināties ar klienta pašvaldības sociālo dienestu un pārliecināties par izziņas derīgumu.

 • Daugavpilī uzlabos vides pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti

  2020.g. 19. martā stājas spēkā grozījumi Daugavpils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 23 "Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts personām ar invaliditāti vides pieejamības nodrošināšanai". Grozījumi paredz šāda atbalsta apmēra palielināšanu, atbilstoši tirgus cenām. Bez tām, ja vienā daudzdzīvokļu namā dzīvo vairākas personas ar invaliditāti, kurām ir tiesības saņemt atbalstu vides pieejamības nodrošināšanai pandusa (uzbrauktuves) ierīkošanai, atbalsts tiek sniegts vairākām personām ar invaliditāti vienlaicīgi, piešķirot paredzēto atbalsta summu katram un to summējot, bet kopējā atbalsta summa nedrīkst pārsniegt faktiskos izdevumus.

 • Sagatavoti informatīvie plakāti par rīcību ārkārtas situācijā

  Lai atgādinātu sabiedrībai par rīcību ārkārtas situācijā un informētu, kur griezties, lai saņemtu Daugavpils pilsētas pašvaldības pakalpojumus attālināti, ir izstrādāti informatīvie plakāti. Tie tiek piedāvāti izmantošanai elektroniskā vidē, kā arī tiks izvietoti informatīvajos stendos pilsētā.