Sniedz sociālos pakalpojumus Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā deklarētām personām/ģimenēm, kuras nespēj nodrošināt savas/ģimenes pamatvajadzības, saviem spēkiem nevar pārvarēt dzīves grūtības, atrodas krīzes situācijā un ir motivētas mainīt savu pašreizējo situāciju.
Mērķagrupas:
– Bezdarbnieki/ilgstošie bezdarbnieki
– Bez vecāku gādības palikuši jaunieši vai bērni bāreņi,
kas sasnieguši pilngadību
– Personas ar atkarības un līdzatkarības problēmām
– Pirmspensijas vecuma personas
– No ieslodzījuma vietām atbrīvotas personas
– Ģimenes/personas, kuras nokļuvušas krīzes situācijā
– No vardarbības cietušās personas un vardarbību
veikušās personas

Uzdevumi:

 • veikt sociālo darbu ar bezdarbniekiem/ilgstošiem bezdarbniekiem viņu veiksmīgākai iekļaušanai darba tirgū un sabiedrībā;
 • sniegt klientiem saprotamu un precīzu informāciju par pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību;
 • vienoties ar klientiem par līdzdarbības pasākumiem sociālo problēmu risināšanā;
 • sniegt psihosociālo atbalstu bez vecāku gādības palikušajiem jauniešiem un bērniem bāreņiem, uzsākot patstāvīgu dzīvi;
 • veicināt bez vecāku gādības palikušo jauniešu un bērnu bāreņu sadarbību ar sociālo mentoru un nodrošināt atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā un mājsaimniecības vadīšanā;
 • veikt sociālo darbu ar personām, kurām ir atkarības un līdzatkarības problēmas;
 • palīdzēt risināt sociālās problēmas un integrēties sabiedrībā no ieslodzījuma vietām atbrīvotām personām;
 • konsultēt no vardarbības cietušās un vardarbību veikušās personas par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespējām;
 • sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām, sabiedriskajām organizācijām un fiziskām un juridiskām personām klientu sociālo problēmu risināšanā.

Sektora sniedzamie pakalpojumi:

Valsts finansētie sociālie pakalpojumi

Adrese: Vienības iela 8 , Daugavpils, LV-5401, 13.kab.
Sociālā darbiniece
ija.tretjuka@socd.lv
Tel: 654 40931
Sociālā darbiniece natalja.voitkevica@socd.lv ;
Tel: 654 40934
Pieejama papildus informācija:
Buklets

Buklets

Līdz Sociālajam dienestam  Vienības ielā 8  var nokļūt:

 • ar tramvajiem  Nr.1 ., 3.. Jābrauc līdz pieturai “Universitāte”  vai  “Vienības iela”;
 • ar autobusiem Nr. 10., 12., 15., 2., 20A., 20A2., 22., 24 3., 3C., 6., 7., 8., 9..Jābrauc līdz pieturai “Vienības iela”

   Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā.

   Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni

 Nodrošināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem