Kam pienākas:

Sociālā taksometra pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi un kuras pārvietojas ratiņkrēslā un to pavadoņi – transportēšanai ar sociālo taksometru, nokļūšanai uz vietām Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Lai saņemtu pakalpojumu, nepieciešams:

  • iesniegums
  • medicīniska izziņa 027/u

Tālr. 65440923, 26409763