PABALSTS PERSONU APLIECINOŠA DOKUMENTA SAŅEMŠANAI

Pabalstu personu apliecinoša dokumenta saņemšanai bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas, ir tiesīga saņemt persona bez ienākumiem, kura saņem Naktspatversmes pakalpojumu vai persona, kura nonākusi krīzes situācijā, ja personu apliecinošais dokuments ir zudis vai kļuvis lietošanai nederīgs un par to rakstiski ziņots Personu apliecinošu dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.   

Pabalsta pieprasītājs Dienestā iesniedz:

  • iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, norādot pamatojumu pabalsta saņemšanai;
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņu par dokumentu iesniegšanu personu apliecinoša dokumenta saņemšanai;
  • Valsts policijas izziņu vai citus dokumentus, kas pamato personu apliecinoša dokumenta nepieciešamību.

Piešķirto pabalstu izmaksā, pārskaitot uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes kontu Valsts kasē.

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Sociālais dienests aicina neveidot rindas un iesniegt dokumentus attālināti:

  • ar  e-adresi
  • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
  • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
  • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966