Deinstitucionalizācijas procesa progress uz 2019.gada 15.aprīli

Projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” Nr.9.2.2.1/15/I/005

Deinstitucionalizācijas procesa progress uz 2019.gada 15.aprīli   

Sociālajā dienestā saņemti pavisam 102 iesniegumi  no DI projekta uzsākšanas brīža par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanu/pagarināšanu/pārtraukšanu projekta ietvaros.  

  • Ø Piešķirti pakalpojumi 96 personām:

29 personām ar GRT:

–       9 personām ar GRT – Grupu dzīvokļi

–       19 personām ar GRT – Specializētās darbnīcas

–       1 personai ar GRT – Dienas aprūpes centrs

57 bērniem ar FT:

–      3 bērniem ar FT – aprūpe mājās

–      2 bērniem ar FT – speciālista konsultācijas (fizioterapeits)

–      14 bērniem ar FT – reitterapijas pakalpojums

–      38 bērniem ar FT – kanisterapijas pakalpojums

10 bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem:

–      speciālistu konsultācijas (psihologs – 4, fizioterapeits – 6)

  • Ø Pagarināta pakalpojumu sniegšana 3 bērniem ar FT
  • Ø Mainīts pakalpojuma sniedzējs 1 bērnam ar FT
  • Ø Pārtraukta pakalpojumu sniegšana 2 personām ar GRT

Informāciju sagatavoja

Sociālā dienesta speciālists DI procesa īstenošanai

Elita Kuzmina

Pēdējās izmaiņas veiktas: 17.04.2019 10:15