Notika sociālo mentoru apmācības par personu ar GRT sagatavošanu pārejai uz dzīvi sabiedrībā

Daugavpils pilsētas pašvaldība Deinstitucionalizācijas procesa ietvaros turpina veidot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus. Lai sniegtu lielāku atbalstu patstāvīgi dzīvojošām personām ar garīgā rakstura traucējumiem, kas iepriekš saņēma ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu, no šī gada 1. oktobra ir izveidots jauns pakalpojums – sociālais mentors personām ar garīga rakstura traucējumiem.   Laikā no 27. Līdz 30. septembrim notika Latgales plānošanas reģiona rīkotās apmācības valsts sociālās aprūpes centra (turpmāk – VSAC) “Latgale” filiāļu “Krastiņi”, “Kalupe” un “Kalkūni” darbiniekiem, kā arī pašvaldību piesaistītajiem sociālajiem mentoriem cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – personas ar GRT) sagatavošanai pārejai uz dzīvi sabiedrībā. Apmācības notika projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI Latgalē)” ietvaros, un tajās piedalījās 9 speciālisti no VSAC un 3 sociālie mentori, tai skaitā 2 Daugavpils Sociālā dienesta sociālie mentori. Sīkākā informācija ŠEIT

Pēdējās izmaiņas veiktas: 04.11.2021 09:18