Aicinām pieteikties atelpas brīža pakalpojuma saņemšanai bērniem ar invaliditāti un īpašas kopšanas nepieciešamību.

No 2022. gada janvāra Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā ir pieejams Atelpas brīža (AB) pakalpojums, ko projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, vienošanās Nr. 9.2.2.1./15/I/005, ietvaros ir iespēja saņemt bez maksas līdz 30 diennaktīm gadā bērniem, kam noteikta invaliditāte un īpašās kopšanas nepieciešamība. 

AB pakalpojums ir īslaicīgs sociālās aprūpes un uzraudzības pasākumu kopums, ar mērķi atslogot bērna ar invaliditāti un īpašas kopšanas nepieciešamību vecākus no aprūpes un uzraudzības pienākumu veikšanas.

AB pakalpojums bērnam nodrošina:

  • izmitināšanu pielāgotās telpās;
  • ēdināšanu četras reizes dienā;
  • uzraudzību un individuālu atbalstu aprūpē;
  •  pastaigas svaigā gaisā;
  • kognitīvo spēju uzturēšanu vai attīstību;
  • speciālistu konsultācijas;
  •  saturīga brīvā laika pavadīšanu un relaksējošas nodarbības;
  •  sociālā darba speciālista, māsas palīga vai aprūpētāja, interešu izglītības pedagoga vai sociālā audzinātāja konsultācijas un atbalstu, māsas vai ārsta palīga atbalstu.

AB pakalpojumu sniedz Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Priedīte””, Turaidas ielā 36, Daugavpilī.

Lai pieteiktos AB pakalpojuma saņemšanai, aicinām bērnu likumiskos pārstāvjus vērsties pie Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Deinstitucionalizācijas projekta vadītājas Viktorijas Teličenes, tālr. 22066858, e-pasts – viktorija.telicene@socd.lv.

Pēdējās izmaiņas veiktas: 24.02.2022 16:33