Septembra beigās Dienas centrs “Saskarsme “ svin savu 20-gades pastāvēšanas jubileju. Tas ir īpašs notikums daudzu Dienas centra aktīvistu mūža gājumā. Viņi bija pirmie, kas  brīvprātīgi uzņēmās organizēt  nodarbības, pulciņus un piesaistīt seniorus aktīvai līdzdalībai.

   Dienas centrā “Saskarsme” 21.09.2022. brīvprātīgā pulciņa “Mini teātris” vadītāja L. Matvejeva rīkoja  pasākumu veltītu Dienas centra 20- gadei uz kuru tika uzaicināti ilggadējie brīvprātīgie aktīvisti, bijušie darbinieki. Seniorus sveikt bija ieradusies Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja O. Daļecka. Daugavpils Tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktore Ž. Kulakova, kura daudzus gadus bija šī centra vadītāja.

     Pasākumu cikls veltīts  Dienas centra “Saskarsme” turpināsies 03.10. Daugavpils Kultūras centrā. Tas būs veltīts Starptautiskajai  senioru dienai un Sociālā dienesta Dienas centra “Saskarsme” 20- gadei.

    Pasākuma programmu veidos :Dienas centra “Saskarsme” kolektīvu koncerts. Dienas centra projektu prezentācija. Aktīvistu  godināšana. Foajē būs skatāma Dienas centra “Saskarsme” pulciņu darbu izstāde.

Dienas centra sociālā darbiniece L. Gadzāne