Biedrība NVO Padome “Varavīksne” organizēja DC “Saskarsme” aktu zālē tikšanos ar Daugavpils reģionālās slimnīcas vadītāju Grigoriju Semjonovu.
Tikšanās laikā vadītājs ļoti plaši iepazīstināja klausītājus par jaunu pakalpojumu ieviešanu un pieejamības iespēju mūsu slimnīcā. Protams, aktuāla problēma ir nepietiekošs finansējums veselības aprūpē, kas kavē jauninājumu ieviešanu. Paldies Semjonova kungam par atbalstu senioru veselības aprūpē un saturīgo diskusiju par mūsu pilsētas veselības nozares pilnveidošanas iespējām.