Šī gada 18. aprīlī projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) ietvaros notika kārtējā Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (turpmāk – DI) vadības grupas sanāksme. Augšdaugavas novada kultūras centra “Vārpa” kamīnzālē satikās pašvaldību pilnvarotie pārstāvji, sociālo dienestu vadītāji un darbinieki, lai pārrunātu projekta aktualitātes un pakalpojumu sniegšanas progresu DI projekta mērķa grupām, ka arī padalītos ar savu pieredzi ar kolēģiem.

SĪKĀK