Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” divas sociālās darbinieces, kuras iesaistījušās Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” (projekta Nr.9.2.1.1./15/I/001) pilotprojektā “Metodikas “Sociālais darbs kopienā” izstrāde”, 2023.gada 16.maijā mūzikas klubā “Artilērijas pagrabi” piedalījās pasākumā “Daugavpils apkaimju līdzdalības stāsti”, ko organizēja biedrība “Cita Daugavpils” kopā ar Cietokšņa kopienas aktīvistiem, Ķīmijas apkaimes Darbīgo kopienu, Mežciema biedrību un Križu apkaimes biedrību “Draudzība – K”.

Pasākuma laikā notika iepazīšanās ar Daugavpils apkaimju pārstāvju pieredzes stāstiem, izaicinājumiem un panākumiem. Tika diskutēts par līdzdalības veidiem un atbalsta mehānismiem Daugavpilī, pašvaldības attieksmi pret apkaimēm, iedzīvotāju līdzdalību un risinājumiem veiksmīgākai iedzīvotāju iesaistīšanai dzīvestelpas uzlabošanai pilsētā. Pasākuma apmeklētāji tika informēti par pilotprojekta “Sociālais darbs kopienā” nozīmi pašvaldībā.