Vides aizsardzības un reģionālā attīstības ministrijas(VARAM) īstenotās kampaņas “Ļauj vecajam azbesta jumtam aizbraukt!” ietvaros trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām ir iespēja atbrīvoties no azbestu saturoša šīfera krājumiem bez maksas.

No vienas mājsaimniecības var pieteikties viens atbalsta pretendents un nodot apglabāšanai ne mazāk kā 0,2 tonnas (aptuveni 10 šīfera loksnes) un ne vairāk kā 3 tonnas (aptuveni 150 šīfera loksnes) azbestu saturoša šīfera.

Lai pieteiktos atbalsta programmai, pretendentam jāaizpilda  pieteikuma veidlapa, kas kopā ar atbalsta nosacījumiem pieejama https://wastetoresources.varam.gov.lv. Pieteikumu var iesniegt elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz VARAM e-pasta adresi “pasts@varam.gov.lv“, nosūtot parakstīto pieteikumu pa pastu uz adresi Peldu ielā 25, Rīgā, LV- 1494 vai iesniedzot klātienē.
Pieteikumu iesniegšana līdz 31. maijam.