Daugavpils pilsētas pašvaldības  iestāde “Sociālais dienests” nodrošina Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus .

Sociālā palīdzība tiek sniegta mazaizsargātajām Daugavpils pilsētas iedzīvotāju kategorijām, kā arī tiem, kas ir nonākuši krīzes situācijā, pabalstu un materiālo atbalstu veidā.

Sociālā palīdzība tiek sniegta no pilsētas budžeta līdzekļiem, kuri tiek piešķirti šiem mērķiem Sociālajam dienestam.

Sociālie pakalpojumi tiek sniegti  ģimenēm ar bērniem, personām ar invaliditāti, pensijas vecuma personām, bezdarbniekiem un citām iedzīvotāju kategorijām.

Lielākā sociālo pakalpojumu daļa Daugavpils pilsētas iedzīvotājiem ir bezmaksas,  finansējums tiek nodrošināts no pilsētas budžeta.

Konsultācijas  sociālās palīdzības jautājumos  var saņemt  Klientu apkalpošanas Centrā Lāčplēša iela 39 klātienē vai pa tālruņiem 654-49907 

Sociālo pakalpojumu jautājumos ir jāvēršas Vienības  8, tālr. 654 -23700

KONTAKTI

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem