22.02.2023. Dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem notika poētiskā tikšanas ar slaveno dzejnieci Fainu Osinu. Faina Osina ir Goda daugavpiliete, Latvijas Rakstnieku savienības un Baltijas Dzejnieku ģildes biedrs, daudzu literāro krājumu (“Dzejas dienas”, “Provinces almanahs” u.c.) redaktors un sastādītājs. Tikšanas laikā klausītājus priecēja ne tikai Fainas Osinas dzejas lasījums, bet arī viņas stāsti un atmiņas.

Šāda veida tikšanas ir viens no sociālās integrācijas pasākumiem, kurš tiek organizēts strādājot ar personām ar garīga rakstura traucējumiem. Integrācijas pasākumi parādīja, cik liels ir pieprasījums pēc šāda veida rehabilitācijas, kas interesantā un neuzbāzīgā veidā veicina Dienas aprūpes centra klientu sociālās un saskarsmes prasmes un paplašina viņu redzesloku. Ja vēlamies dzīvot civilizētā pilsoniskā sabiedrībā, mums ir jāpierod pie cilvēku ar īpašām vajadzībām klātbūtnes, jāiemācās viņus pieņemt kā līdzvērtīgus, izrādīt viņiem uzmanību un cieņu.

Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem kolektīvs un klienti izsaka milzīgu pateicību un cieņu Fainai Osinai par radošo tikšanos, par viņas dvēseliskumu un labsirdību.