Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Priedīte””, Turaidas ielā 36, Daugavpilī, bērniem ar invaliditāti un īpašo kopšanu ir iespēja bez maksas saņemt Atelpas brīža (AB) pakalpojumu. AB pakalpojumu projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, vienošanās Nr. 9.2.2.1./15/I/005, ietvaros ir iespēja saņemt līdz 30 diennaktīm gadā (nepārtrauktā vai dalītā laika posmā) bērniem, kam noteikta invaliditāte un īpašās kopšanas nepieciešamība. Pakalpojums ir pieejams visu diennakti bez brīvdienām.

AB pakalpojums ir sociālās aprūpes un uzraudzības pasākumu kopums, kas dod iespēju bērna ar īpašo kopšanu vecākiem veltīt laiku sev – atpūsties un parūpēties par savām vajadzībām, īslaicīgi atslogojot no aprūpes un uzraudzības pienākumu veikšanas.

AB pakalpojums bērnam nodrošina:

  • izmitināšanu pielāgotās telpās;
  • ēdināšanu četras reizes dienā;
  • uzraudzību un individuālu atbalstu aprūpē;
  • pastaigas svaigā gaisā;
  • speciālistu uzraudzību un konsultācijas;
  • saturīga brīvā laika pavadīšanu un nodarbības;

Vairāk informācijas par pakalpojumu var saņemt sazinoties Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Deinstitucionalizācijas projekta vadītāju Viktoriju Teličeni, tālr. 22066858, e-pasts – viktorija.telicene@socd.lv.