Sakarā ar to, ka Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” divi sociālie darbinieki ir iesaistījušies Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” (projekta Nr.9.2.1.1./15/I/001) pilotprojektā “Metodikas “Sociālais darbs kopienā” izstrāde” un savu prakses aprobēšanu veic Daugavpils pašvaldībā, 12.04.2023. tika organizēts Daugavpils ģimeņu ar bērniem, kuriem piešķirta invaliditāte kopienas pārstāvjiem pieredzes brauciens uz Biedrību “Cerību spārni”, kura atrodas Siguldā.

Biedrība “Cerību spārni” dibināta 2003.gadā, apvienojoties apņēmīgai māmiņu grupai, kuras audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem. Biedrība sniedz sociālos pakalpojumus un atbalstu personām ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem. Biedrības valdes priekšsēdētāja Eva Viļkina sniedza priekšstatu par biedrības darbību, tās piedāvātajiem pakalpojumiem, iepazīstināja ar biedrības darbiniekiem un dalījās ar izzinošiem pieredzes stāstiem.

Sociālajiem darbiniekiem un kopienas pārstāvjiem bija padziļinātāka iespēja iepazīties ar Siguldas dienas aprūpes centru personām ar invaliditāti, kurā tiek nodrošināta sociālā rehabilitācija, sociālā aprūpe, sociālo prasmju attīstīšana un izglītošana, līdzdalība sociālo problēmu risināšanā, psihosociālais atbalsts un saturīga brīvā laika pavadīšana, īpašu uzmanību pievēršot sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem. Grupu mājām “Cerību māja” un “Sigulda”, kurās sniedz uz pilngadīgu personu centrētu atbalstu, ņemot vērā personu vajadzības, nodrošina individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, apgūto prasmju pielietošanu ārpus grupu mājas, veicināt personu kontaktu uzturēšanu ar piederīgajiem, veicināt līdzdalību sabiedrības procesos un attīstīt personu spējas iesaistīties nodarbinātības aktivitātēs. Sociālā uzņēmuma SIA “Visi Var” veikalu, kur var iegādāties personu ar invaliditāti gatavotus rokdarbus – keramikas izstrādājumus, interjera priekšmetus, sveces, apģērbus, somas un daudz ko citu. Peļņa no veikala ienākumiem tiek novirzīta labdarības projektu, sociālā atbalsta īstenošanai, kā arī jaunu darba vietu radīšanai personām ar invaliditāti un nepieciešamā aprīkojuma iegādei.

Sociālie darbinieki un kopienas pārstāvji brauciena laikā guva labās prakses piemērus un iedvesmas pilni smēlās ar idejām. Pēc pavadītās izzinošās dienas daļas tika apmeklēta Turaidas pils, lai visi kopā varētu nodoties nesteidzīgā pastaigā un baudīto fantastisko Siguldas dabu, atpūšoties no ikdienas rūpēm.

Sociālās darbinieces izsaka pateicību visai biedrības “Cerību spārni” komandai par tik laipno, sirsnīgo, aptverošo un reizē izglītojošo uzņemšanu Siguldā!