Informējam, kā 2023.gada 1.maijā Sociālais dienests NESTRĀDĀ