Sociālais dienests atgādina, ka aprēķinot mājokļa pabalsta apmēru par laikposmu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 31. maijam mājsaimniecībai, mājokļos ar krāsns apkuri, pabalstu aprēķina, piemērojot ne vairāk kā 12 euro par mājokļa kvadrātmetru.   Cietā kurināmā (malkas, ogļu, brikešu, granulu) pabalsta saņemšanai dokumentus jāiesniedz līdz 15.05.2023.

Mājokļa pabalsta aprēķināšanai Sociālais dienests lūdz klientus savlaicīgi iesniegt aktuālos rēķinus/ pavadzīmes/ izdevumus apliecinošus dokumentus par īres, pārējo komunālo (elektrība, gāze, ūdens, apkure, apsaimniekošana, cietais kurināmais) un par telekomunikāciju pakalpojumu maksājumiem, līdz 17.05.2023.

            Dokumentus var iesniegt pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8 vai Liepājas ielā 4 vai attālināti, nosūtot rēķinu/pavadzīmju elektroniskās versijas  uz e-pasta adresi rekini@socd.lv .