Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem jau ilgstoši un produktīvi sadarbojas ar Vienības nama Krievu kultūras centru.  Dienas aprūpes centra klienti regulāri apmeklē kultūras centra rīkotās izstādes un pasākumus, un šogad, jūnija mēnesī,  kultūras centra telpās tiek plānots organizēt to klientu ar garīga rakstura traucējumiem, kuri apmeklē nodarbības Mākslas studijā, radošo darbu izstādi.

6. februārī Dienas aprūpes centru un Specializētās darbnīcas apmeklēja viesi no Krievu kultūras centra, un koris “Maļinovij zvon” uzstājās ar savu koncertprogrammu. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām patika priekšnesums, kurā skanēja sirsnīgas dziesmas par ziemas priekiem, pavasara gaidīšanu un mūžīgām cilvēciskām vērtībām, piemēram, mīlestību. 7. februārī Dienas aprūpes centra klienti apmeklēja Jurija Čertova, Anatolija Kivrina un Valentīna Margeviča fotoizstādi “Laika krustceles”  Vienības nama Krievu kultūras centrā.

Šādu pasākumu rīkošana veiksmīgi risina personu ar garīga rakstura traucējumiem sociālās integrācijas uzdevumus, balstoties uz savstarpēju sapratni un savstarpēju radošo procesu, kā arī labvēlīgas psiholoģiskās atmosfēras un pozitīvas domāšanas radīšanas uzdevumus Centra klientu vidū.