Sociālais dienests informē, ka ar 01.02.2024. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes un reģionālās nozīmes maršrutā, uzrādot apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai vai reģistrējot braucienu ar valstspilsētas pārvadātāja elektroniskās identifikācijas līdzekli. To paredz Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumu Nr. 414 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”.

Līdz ar to tikai tiem bāreņiem, kuri  mācās augstskolās, joprojām būs jāiet uz Sociālo dienestu pēc hologrammas, lai varētu bez maksas braukt Daugavpils sabiedriskajā transportā saskaņa ar SN Nr.7 nosacījumiem, jo  tie bāreņi, kuri mācās augstskolās, MK pagaidām netika iekļauti.

Par Sociālā dienesta klientu pieņemšanas laikiem

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”:
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruņi saziņai ar Sociālās palīdzības nodaļu Lāčplēša ielā 39: 654-49907, bezmaksas tālrunis  80006966

Informāciju sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.