Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Priedīte””, Turaidas ielā 36, Daugavpilī, bērniem, kuriem noteikta invaliditāte, ir iespēja apmeklēt nodarbības ar fizioterapeitu vai saņemt psihologa konsultācijas. Bērniem, kam projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, vienošanās Nr. 9.2.2.1./15/I/005, ietvaros ir izstrādāts individuālais atbalsta plāns, pakalpojumi tiek piešķirti bez maksas.

Atgādinām, ka bērniem, kam noteikta invaliditāte un īpašās kopšanas nepieciešamība, ir iespēja bez maksas saņemt arī Atelpas brīža pakalpojumu līdz 30 diennaktīm gadā.

Lai pieteiktos pakalpojuma saņemšanai, aicinām bērnu likumiskos pārstāvjus vērsties pie Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Deinstitucionalizācijas projekta vadītājas Viktorijas Teličenes, tālr. 22066858, e-pasts – viktorija.telicene@socd.lv.