Križu seniori turpina saņemt pilotprojekta “Sociālais darbs kopienā “ iesākto atbalstu.  Sociālais darbs kopienā nav izmērāms konkrētā laika nogrieznī. Uzsāktais darbs  senioriem savas kopienas stiprināšanai joprojām  nepieciešams. Aktuāli ir izglītošanas aspekti, kurus kopīgi ar līderiem, aktīvistiem  jāturpina stiprināt. Uzsāktais darbs 2023.gadā, šī gada sakumā vainagojies ar lielu sasniegumu senioru biedrībai. Veselu gadu seniori aktīvi strādāja pie tā, lai pēc Covid  gadiem biedrība būtu vērsta uz izaugsmi, no “slēgtas” kļūtu par “atvērtu” .

      15.02. Križu apkaimes aktīvisti apvienoja koncertu  un biedrības “Draudzība-K” biedru kopsapulci. Ilggadējā biedrības valdes priekšsēdētaja Jelena Šalaja ziņoja, ka  biedrības biedri ir gados veci, daudzi ir aizgājuši, bet liels prieks, ka 10 biedri ir biedrībai nākuši klāt. Un lielākais darbs, kas paveikts biedrības labā-  atrasts jauns valdes priekšsēdētāja amata kandidāts. Sapulcē tika nobalsots par statūtu izmaiņām un jaunu valdes locekļa ievēlēšanu. Biedrības valde par jauno “Draudzībai-K” valdes priekšsēdētaju  iecēla Kiru Ivanovu.

     Sociālā darbs kopienā Križu apkaimē ir veicinājis to, ka seniori neapstājās, neizklīda ,bet panāca ,ka biedrība papildināja savas rindas ar jauniem biedriem , lai līdzdarbotos savu, līdzcilvēku, savas apkaimes problēmu risināšanā.

       Sociālais darbs kopienā ,kā  viena no sociālā darba formām , var iedrošināt, veicināt, stiprināt, ietekmēt jebkuru mazākaizsargātu iedzīvotāju grupu preventīvam darbam savu problēmu risināšanai.

Dienas centra “Saskarsme”  vadītāja Lilita Gadzane.