SABIEDRĪBĀ BALSTĪTU SOCIĀLO PAKALPOJUMU DAUGAVPILS PILSĒTĀ IEVIEŠANAS GAITA PAR LAIKA PERIODU NO 2018.GADA 1.JANVĀRA  LĪDZ 2019.GADA 15.JANVĀRIM

Dienas centrā ,,Saskarsme” notika Tomatis metodes prezentācija

Edit